ÜYELİK
MENÜ

Geçici İlmühaber Ve Değer Artış Kazancı İstisnası

21 Kasım 2020 00:00 26 Okunma E-Denet Mali Müşavirlik Tarafından Yazıldı

Ocak 2006 tarihinden itibaren edinilen (iktisap edilen) tam mükellef kurum hisse senetlerinin “iki yıl
içinde” elden çıkarılması halinde elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak gelir vergisine tabi olacaktır.
İki yıl geçtikten sonra satılan hisse senetlerinin alım-satım kazancı ise vergi dışı olacaktır.


Anonim şirket ortaklarının hisselerinin senede bağlanıp bağlanmamış olması vergilendirme açısından
önem arz etmektedir. Çünkü hisse senedi çıkarılmamış paylar Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer
80. maddesi 4. fıkrasına göre vergilendirilmekte ve ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından
doğan değer artış kazancı olarak nitelenerek iktisap tarihinden itibaren 2 yıllık sürenin geçmesi
ile vergi ödeme yükümlülüğü yok olmaktadır.


Hisse senedi bastırmamış olması durumunda “Geçici İlmühaber” çıkartılmış ise ve elden çıkarma işlemini
bu ilmühaberlere dayanarak gerçekleştirmek suretiyle vergi yükümlülüğünden kurtulmak mümkün
olacaktır.


Geçici ilmühaberler anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul
kıymetlerdir. İlmühaberlerin; iktisap tarihinden itibaren 2 yıl içersinde elden çıkarılması halinde elde
edilen kazanç değer artış kazancı olarak gelir vergisine tabi olacak, iktisap tarihinden itibaren 2 yıllık
sürenin geçmesinden sonra elden çıkarılması halinde ise elde edilen kazanç gelir vergisine tabi olmayacaktır.
Ayrıca, ilmühaberlerin hisse senetleri ile değiştirilmesi dolayısıyla alınan hisse senetlerinin “iktisap
tarihi” olarak ilmühaberlerin elde edildiği tarih dikkate alınacaktır.


Geçici ilmühaber çıkarmak için, herhangi bir kurumdan izin almaya gerek yoktur. Hisse senedine benzeyen
bu ilmühaberler, herhangi bir matbaada bastırılabileceği gibi, bilgisayarda hazırlanıp çoğaltılması
da mümkün bulunmaktadır.
İlmühaberlerin, hukuken bir hüküm ifade edebilmesi, başka bir anlatımla hisse senedi gibi kabul edilebilmesi
için, anonim şirketin yönetim kurulu başkanı ve bir üye tarafından imzalanıp, ortaklara “imza
karşılığı” teslim edilmesi gerekir.
Limited şirketlerde hisse senedi veya geçici ilmühaber çıkarılmadığı için şirket hissesi (ortaklık payı) ne
zaman satılırsa satılsın bu satıştan doğan kazanç “değer artış kazancı” olarak vergilendirilmektedir.

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2021