ÜYELİK
MENÜ

HASILAT ESASLI KDV SİSTEMİ

19 Haziran 2019 10:00 47 Okunma Mehmet Nuri ÇELİK Tarafından Yazıldı

Kdv de Hasılat Esaslı Vergilendirme Sistemi

01.03.2019 tarini itibari ile yürürlüğe giren Özel Halk Otobüsleri için uygulanacak olan Hasılat Esaslı Vergilendirmenin (Kdv % 1.5 ) Şartları;

1- Mükellefin faaliyeti sadece Özel Halk Otobüsü olacak.

2- Faaliyetinde kullandığı aracın 18 koltuklu olması gerekir.

3- Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine yazılı başvurusu ve dairenin yazılı olarak uygunluk bildirim ile ancak geçilebilecek.

718 Sayılı C.B. Kararnamesi ile getirilen Kdv % 1.5 Hasılat Esaslı Vergilendirmenin faydaları nelerdir; 

1- Gider veya maliyete bağlı olmaksızın Toplam hasılat üzerinden % 1.5 Kdv hesaplanıp ödenecektir.

2- % 1.5 hesaplanıp ödenen Kdv gidere veya maliyete atılacaktır.

3- Hasılat Esaslı Vergilendirmeyi tercih eden mükelleflerin Vergi İncelemelerinde herhangi bir Kdv tarhiyatı yapılamayacaktır.

Muhasebe Büronuzu ve Ekibinizi Tek Panelden Yönetin

Hemen Tıklayın

4- Son yıllarda 2 veya 3 yılda bir özel kanunlarla getirilen Matrah Arttırılması durumunda Kdv Matrah Arttırılması gerekmeyecektir.

5- Mevcut uygulama da olan Kdv %18 sisteminde indirim konusu yapılan Sahte veya Muhteviyatı itibari ile Yanıltıcı Belge kullanımı olmayacağından dolayı Vergi incelemesi azalacak ve mükellefler Özel Usülsüzlük Cezalardan kısmen de olsa kurtulacaklar.

Kdv de % 1.5 Hasılat Esaslı Vergilendirme Sisteminin olumsuzlukları; 

1- Gelir Vergisinin hesaplanmasının değiştirilmemesi. Kdv Hesaplaması farklı, Gelir Vergisi hesaplaması farklı bir sistem uygulanması.

2- Faaliyetin gerçekleşmesinde ki maliyet veya giderin oluşumunda ödenen Kdv' nin vergiden mahsup edilememesi.

3- Devreden Kdv' nin ödenecek vergilerden mahsup edilemeyip sadece giderleştirilmesi ve devreden kdv' nin ortadan kalkması. 

4- Hasılat Esaslı Sisteme giren mükelleflerin 2 yıl geçmedikçe sistemden çıkarmaması. Oysa vergilendirme dönemleri yıllıktır.

Hasılat Esaslı Kdv Sisteminin belirsizlikleri; 

1- Duran Varlık satışında Kdv oranı ve hesaplama yöntemi.

Muhasebe Büronuzu ve Ekibinizi Tek Panelden Yönetin

Hemen Tıklayın

2- Vergi incelemesinde SMIYB'de ki gidere atılan Kdv tutarının durumu.

3- İlgili vergi dairesinin yazılı onayı ile sisteme giren Mükellefin sisteme uygunsuzluğunun tespiti durumunda ki sorumluluk. (Vergi dairesi cezayı kesip dava aç mı diyecek.)

4- 718 Sayılı Kararname de belirtilen 

Hasılat=Matrah + Hesaplanan Kdv 

Sisteminin Kdv Kanunun 24 ve 25 maddelere aykırı olması. 

5- Nihayi Tüketiciden alınan % 18 kdv'nin Hazineye % 1.5 olarak girmesi, Hesaplanan Kdv'nin gelir kaydedilmesinin Kanuniliği.

Bu sistemin olumlu ve olumsuz tarafları daha fazla olmasına rağmen okuyucuları yormamak adına kısa kısa olarak yazdım.

Mehmet Nuri ÇELİK - DİĞER MAKALELERİ

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2021