ÜYELİK
MENÜ

Torba Yasa Tasarısında Neler Var? (1)

11 Ekim 2021 16:30 3 Okunma Şenol Dönder Tarafından Yazıldı

ŞENOL DÖNDER 

SMMM

Ülkemizde artık geleneksel bir hal almaya başlanılan Torba Yasalar sürekli yayınlanmaya ve sürekli kanunların değişimine neden olmaktadır.

Meclisin açılımıyla Ak Parti Milletvekilleri tarafından Meclise Yeni bir torba yasa tasarısı sunuldu.

Torba yasa tasarısı “Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun” başlığını taşımakta ve 64 maddeden oluştuğu görülmektedir.

Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısında neler bulunmaktadır bunları teker teker belirtelim.

Vergi Muafiyeti

Sosyal Medyadan Gelir Elde Edenlerin Kaynağından Vergilendirilmesi

Tarımsal Destek Ödemelerin Gelir Vergisinden İstisnası

Düzenli, Uyumlu Mükellef Şartlarının İyileştirilmesi

Geçici Vergide 4. Dönemin Kaldırılması

Muhasebe Büronuzu ve Ekibinizi Tek Panelden Yönetin

Hemen Tıklayın

Dijital Vergi Dairesinin Kurulması

Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarına Vergi Tebligatlarının Süreçlerinin Kısaltılması

İlan usulüyle Tebligat İnternet Sitesinde Yapılması

Mükelleflerin Bildirime Dayalı Yükümlülüklerin Hafifletilmesi

Elektronik Defterlerde Tasdik Konusuna Açıklık Getirilmesi

Muafiyet, İstisna Ve Zarar Mahsubunun Yararlanmasında YMM Raporuna

Ek Süre Gider Pusulasında Yenilikler

Yeniden Değerleme Uygulamasının Yeniden Getirilmesi

Amortisman hesaplamasında kıst dönem veya gün esasına geçilmesi

Tahsil Edilemeyen 3 Bin lirayı geçmeyen alacakların direkt şüpheli sayılması

Yenileme Fonuna Yargı Düzenlemesi

Muhasebe Büronuzu ve Ekibinizi Tek Panelden Yönetin

Hemen Tıklayın

Kağıt veya Elektronik ortamda tutulan kayıt ve belgelerdeki kesilecek cezalarda farklılık giderilmesi

Düzenlenmeyen Gider Pusulasından da Özel Usulsüzlük Cezasının Kesilmesi

Vergi İncelenmesi devam ederken Mükellefin Pişmanlıkla Beyan Verebilmesi

Özel Usulsüzlük ve usulsüzlük cezalarının uzlaşma kapsamına alınması

Yatırım izleme ve Koordinasyon başkanlıkları damga vergisi karşısında resmi daire sayılması

Varlık yönetim şirketlerindeki vergi istisnasının yeniden düzenlenmesi

Yurt dışından getirilecek sermayeye yüksek faiz indiriminin yapılması

Yatırıma katkı tutarlarının yüzde 10 unun vergi borçlarına mahsup edilmesi

Bu maddeleri diğer yazımda özetler halinde anlatmaya çalışacağım.

Saygılarımla,

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2022