ÜYELİK
MENÜ

Asgari Geçim İndirimi 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabına Kayıt Edilemez!

20 Haziran 2019 23:00 2944 Okunma Ahmet Faruk Özdemir Tarafından Yazıldı

 • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABINA KAYIT EDİLEMEZ!
 • "Tekdüzen hesap planı ve işleyiş kuralları" adıyla hazırladığımız çalışmanın konularından biri asgari geçim indirimi konusu. Uygulamada ve hatta bazı muktezalarda asgari geçim indirimi tutarının bordro tarihinde 136 Diğer Çeşitli Alacaklar hesabının borcuna kayıt edildiği görülmektedir. Bu uygulama hem asgari geçim indirimi uygulamasının mantığına hem de tekdüzen hesap planına aykırıdır. 

 • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ BİR İNDİRİM UYGULAMASIDIR ALACAK DEĞİLDİR
 • Asgari geçim indirimi personele sağlanan bir indirimdir. Personelin durumuna göre tespit edilen tutarlar gelir  vergisinden indirilmekte ve işveren tarafından beyanname üzerinde gösterilmek suretiyle personele ödenmektedir. 
 • 265 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ:                                                                                                           
 • Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerce Yapılacak İşlemler: Muhtasar beyanname üzerinde asgari geçim indirimi tutarının mahsup edilebilmesi için, söz konusu tutarın mutlak suretle ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Asgari geçim indirimi ücret geliri elde edenlerin gelir vergisinden indirilen bir indirimdir. Gelir vergisinden indirilen tutar ücretlinin net maaşına ilave edilerek ücretliye ödenmiş olur. Ücretliye ödenmeyen asgari geçim indirimi stopaj yoluyla ödenen gelir vergisinden indirilemez. Asgari geçim indirimi bir alacak değildir. Hiçbir şekilde asgari geçim indirimi nedeniyle vergi dairesi nezdinde bir alacak oluşmaz.
 • MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ
 • 13 DİĞER ALACAKLAR : Bu hesap grubu; herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve en çok bir yıl içinde tahsil edilmesi düşünülen senetli, senetsiz alacaklar ile bu gruba ait şüpheli alacak ve şüpheli alacak karşılığının izlenmesini sağlar.
 • Örneğin AGİ tutarlarının 136 Diğer Çeşitli Alacaklar hesabına kaydedildiği bir bilançoda yukarıda yer verdiğimiz üzere vergi dairesinden en çok bir yıl içinde tahsil edilmesi düşünülen bir alacak olduğu raporlanmış olacaktır. Halbuki agi nedeniyle kesinlikle vergi dairesi nezdinde mükellefin bir alacak kaydı oluşmaz.

 • Bu nedenle asgari geçim indiriminin muhasebe kaydı yapılırken 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR hesabının kullanılması yanlış bir uygulamadır. Bize göre olması gereken kayıt 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabından mahsup edilen tutarın personele ödenmek üzere 335 PERSONELE BORÇLAR hesabına alınmasıdır.

 • AHMET FARUK ÖZDEMİR
 • 16.10.2017 Ankara

Bu içerik en son 10.08.2022 01:03 tarihinde güncellenmiştir.

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2022