ÜYELİK
MENÜ

Tüm Yönleriyle Çalışanlara Sağlanan Yemek Ve Kreş Hizmetleri - Özet Pratik Tablo

21 Haziran 2019 02:00 Ahmet Faruk Özdemir
  • TÜM YÖNLERİYLE ÇALIŞANLARA SAĞLANAN YEMEK VE KREŞ HİZMETLERİ-GELİR VERGİSİ KDV VE SGK  UYGULAMASI
  • Çalışanlara işyerinde-dışarıda yemek verilmesi, yemek giderlerinin nakit yemek kartı ve benzeri şekillerle işveren tarafından karşılanması iş hayatımızda oldukça yaygın durumda.
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. Maddesine 7103 sayılı kanun ile 27.03.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 16. bent eklenmiş ve işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilmiştir.
  • Çalışanlara Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. Maddesi kapsamında ücret niteliğindedir.
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 23-16 bendi ile uygulamaya konulan “Kreş ve Gündüz Bakımevi Hizmetlerinde Gelir Vergisi İstisnası” uygulaması GVK-23-8 bendi ile uygulanmakta olan “Yemek Bedeli Gelir Vergisi İstisnası” ile paralellik arz etmektedir.
  • Çalışanlara sağlanan yemek bedeli ile kreş ve gündüz bakımevi hizmetli uygulamasının gelir vergisi istisnası, KDV indirimi ve SGK prime esas kazanç yönünden uygulaması aşağıda tablo halinde özetlenmiştir. 

  • AHMET FARUK ÖZDEMİR
  • Serbest Muh.Mali Müşavir

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2019