ÜYELİK
MENÜ

Tekdüzen Hesap Planı : 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının İşleyişi

23 Haziran 2019 23:30 Ahmet Faruk Özdemir

 • Uygulamada genellikle sigorta poliçeleri, kredi faizleri v.b. gelecek dönemlere ait giderler kayıt edilirken 31.12.XXXX tarihine kadar olan döneme ait giderler 180 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabına 31.12.XXXX tarihi sonrasındaki dönem ait giderler 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabına alınmaktadır. 31.12.XXXX tarihini takip eden 01.01 tarihinde ise 280 hesap 180 hesaba virmanlanmaktadır.
 • Bu uygulama Muhasebe Sistemi Uygulama Genel tebliğine aykırıdır. Yapılması gereken kayıt ve MSUGT’deki dayanağı aşağıda açıklanmıştır. 
 • “180 Gelecek Aylara Ait Giderler” hesabı dönen varlıklar hesap grubunda yer almaktadır. “280 Gelecek Yıllara Ait Giderler” hesabı duran varlıklar hesap grubunda yer almaktadır.
 • 1. Seri Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği
 • 1. DÖNEN VARLIKLAR: Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarını kapsar. Dönen Varlıklar; hazır değerler menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer kısa vadeli alacaklar, stoklar, gelecek döneme ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer dönen varlıklar şeklinde bölümlenir.
 • 2. DURAN VARLIKLARBu ana hesap grubu; bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak bir yılda veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıkları kapsar. Duran Varlıklar, Ticari Alacaklar, Diğer Alacaklar, Mali Duran Varlıklar, Maddi Duran Varlıklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar, Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları ve Diğer Duran Varlıklar olarak bölümlenir. 
 • 180. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER: Bu hesap, peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken, gelecek döneme ait giderleri izlemek için kullanılır. İşleyişi: Gelecek aylarda ilgili gider ve maliyet hesaplarına borç kaydedilecek peşin olarak ödenen giderler, bu hesabın borcuna kaydedilir. Gelecek aylarda bu hesaba alacak verilmek suretiyle ilgili gider hesabına aktarılır.
 • 180 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı henüz dönemi gelmediği gider niteliğine dönüşmeyen, gelecek aylarda ilgili gider ve maliyet hesaplarına borç kaydedilecek peşin ödenen tutarlar için kullanılacak hesaptır. Uygulamada örneğin Aralık ayında düzenlenen ve süresi 12 ay olan bir sigorta poliçesi için 1 aylık prim tutarı 180 hesaba 11 aylık prim tutarı ise 280 hesaba alınmaktadır. Bu örneğe göre izleyen Ocak ayına ait tutar 31.12 tarihinde 280 hesaptan 180 hesaba alınmaktadır. Yani 1 ay içerisinde uzun vadeli bir gider niteliğinden kısa vadede gider hesaplarına borç kaydedilecek gider niteliğine dönüştürülmektedir.

 • Tebliğ’de gelecek aylarda ilgili gider ve maliyet hesaplarına kaydedilecek giderler 180 hesaba alınır denilmektedir. Burada aylardan kasıt 12 aylık bir dönemdir. Çünkü bilanço hesapları 12 aydan uzun ya da kısa vadeli oluşlarına göre dönen varlıklar-duran varlıklar ya da kısa vadeli borçlar-uzun vadeli borçlar olarak sınıflandırılmıştır.

 • Sonuç olarak ilgili olduğu süre 12 ayı geçmeyen her gider muhasebe için kısa vadeli giderdir, 180 hesaplara alınması gerekir. 13. Aydan sonraki dönemlere ait olan giderler 280 hesaplara yani duran varlıklar hesap grubuna alınmalı ve her bilanço tarihinde 12 aylık döneme ait olan giderler 280 hesaplardan 180 hesaplara alınmalıdır.

 • AHMET FARUK ÖZDEMİR

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2020