ÜYELİK
MENÜ

İhraç kayıtlı satış yapan firmalar için altın değerinde bir bilgi !!!!

24 Haziran 2019 18:00 105 Okunma Ramazan Eroğlu Tarafından Yazıldı

Merhaba değerli arkadaşlar bu makalemizin konusu da son derece önemli

İhraç kaydıyla teslim;

KDV Kanununun 11/1 maddesine 3297 sayılı Kanunla eklenen (c) bendi hükmüyle, “İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.

Uzun uzun tanıma girmek istemiyorum ihraç kayıtlı teslim yapabilmenin şekil ve şartları zaten yasaca belirlenmiş durumda kolaylıkla bu bilgiye erişim sağlanabilir.

Zor olan kısım ise ihraç kayıtlı satış yaptıktan sonra bir sürü prosedürü tamamlayarak tecil edilen vergiyi terkin edebilmek.

Kısaca hatırlayalım; ihraç kayıtlı satış yaptıktan sonra ilgili dönemin KDV beyannamesinde tahsil edemediğimiz bu KDV’yi Tecil KDV olarak beyan ediyoruz. Daha sonra 3 aylık süre içerisinde ihraç kaydı ile teslim ettiğimiz ürünlerin tamamının gümrük çıkışı yapıldığına dair belgeleri ihracatı yapan firmadan temin ettikten sonra internet vergi dairesi üzerinden aşağıdaki belgeleri de online ekleyerek maliyeye ulaştırıyoruz.

İndirilecek KDV listesi

Muhasebe Büronuzu ve Ekibinizi Tek Panelden Yönetin

Hemen Tıklayın

İhraç kayıtlı satış fatura listesi

Kapasite raporu bilgilerini yükleyerek

Kapaması yapılan ürünlere ilişkin ihracat faturası, çeki listesi, Gümrük beyannamesi

Devamında maliyece oluşan kontrol raporlarında bir eksik çıkarsa bunları tamamlıyoruz.

Süreç tamamlanana kadar takibini sağlıyoruz.

Bütün bu prosedürlere hiç gerek kalmadan ikinci bir yol daha var!!!

Bu yolu piyasadaki meslek mensuplarının birçoğu bilmediği için ne yazık ki hem kendisine hem de müşterisine gereksiz bir sürü iş yükü getiriyor.

Nedir ikinci yol?

Muhasebe Büronuzu ve Ekibinizi Tek Panelden Yönetin

Hemen Tıklayın

Eğer müşterimiz ihraç kayıtlı satış yapmakta ve aynı zamanda hesaplanan KDV yaratabilmekte ise yani yurt içi satışı yüksek ise dönem içerisinde ihraç kayıtlı  olarak yaptığı teslimatları KDV beyannamesi üzerinde ihraç kayıtlı teslimler kulakçığına yazmayıp Tecil/Terkin işlemi yapmaksızın “ İndirimler sekmesinin altında imdirimler kulakçığında 107 Kanun 11/1 C ve Geçici 17. Maddesinden doğan iadelerin indirim yolu ile telafisi nedeni ile indirilecek kdv kodu seçilerek doğrudan indirebilir ve bir sürü prosedürü yapma mecburiyetinden kurtulmuş oluruz.

Sonrasında 3 aylık yasal süre içerisinde ilgili teslimatın ihracatına ilişkin kapama evraklarını dilekçe ekinde maliyeye teslim etmemiz yeterli olacaktır.

Başta da söylediğim gibi bunu yapabilmek için müşterinin hesaplanan KDV yaratıyor olması ( yurt içi satışının fazla olması ) gerekir.

En iyi dileklerimle…

Ramazan EROĞLU

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2022