ÜYELİK
MENÜ

Hangi Şirket Tam Size Göre ?

29 Haziran 2019 23:00 49 Okunma E-Denet Mali Müşavirlik Tarafından Yazıldı

Sermaye ve şahıs şirketi arasında ne fark var?   

Ülkemizde şirket türleri sermaye ve şahıs şirketleri olarak üzere ikiye ayrılıyor. Bu iki şirket tipi, kuruluşlarından tasfiyelerine kadar her aşamada farklılıklar gösteriyor. Bu farklılıklar ürününüzün ya da fikrinizin yapısına göre avantaj ya da dezavantaj yaratabilir.  Öncelikle şirket türlerini anlayalım.

Şahıs şirketi nedir?

Bireysel olarak kurulabilen limited ve anonim şirketlere göre daha küçük çaplı olan ve sermaye gerektirmeyen şirketlere şahıs şirketi denir. En büyük avantajlarından biri kişilere asgari bir sermaye koyma zorunluluğu getirmemesidir. Şahıs şirketinde kişisel emek veya itibar sermaye sayılır. Diğer bir avantajı ise kurulmasının ve fes edilmesinin çok kolay olmasıdır.
 

Dezavantaj sayılabilecek bir özelliği ise kişisel alacaklılarının şirketin feshini isteyebilmesi ya da yine ortakların birinin iflasının şirketi sona erdirebilmesidir.

Sermaye şirketi nedir?

Sermaye şirketleri ise sermaye ile sınırlandırılmış ve ortaklarının sınırsız sorumluluğa sahip olduğu tüzel kişiliği bulunan yapılardır. Limited, anonim olarak ikiye ayrılır.  
 

Muhasebe Büronuzu ve Ekibinizi Tek Panelden Yönetin

Hemen Tıklayın

Bu şirketleri kurabilmek için Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilmiş sermaye miktarını temin etmek gerekir yani emek veya itibar burada sermaye olarak sayılmaz. Ama şahıs şirketinden farklı olarak kişisel borç ya da iflas bu şirketi sonlandıramaz çünkü şirketin kendi tüzel kişiliği bulunur.

Limited ve anonim şirketler arasındaki fark nelerdir?

Limited şirket en fazla 50 ortakla kurulabilir ve kişiler mahkeme yoluyla ortaklıktan çıkarılabilir. Bu şirket tipinde ortaklar sermayeden ve SGK primi, vergi borcu gibi kamu borçlarından sorumludur. Şirketin kurulumu için 10.000 tl minimum sermaye gerekir.
 

Limited şirkette genel kurul ve eğer birden fazla müdür varsa müdürler kurulu vardır, müdürler genel kurul tarafından seçilir.
 

Limited şirketlerde halka açılma imkânı yoktur ve şirket hissesi kaç yıl sonra satılırsa satılsın kazanç gelir vergisine tabidir. Devirler ticari sicile kaydolmak zorundadır.
 

Anonim şirketlerde ortak sayısı sınırsızdır. Dolayısıyla halka açılma imkanı da vardır. En az 50.000 tl sermaye ile kurulabilirler. En büyük avantajlarından biri, ortaklar sadece sermaye borcundan sorumludurlar, herhangi bir kamu borcu sorumlulukları bulunmamaktadır.
 

Anonim şirketlerde yönetim kurulu ve genel kurul olmak üzere iki yapı vardır. Kararlar yönetim kurulunda oy çoğunluğuyla alınır.
 

Hisseler yalnızca sözleşmeyle devredilebilir noter huzurunda devre ya da ticaret siciline işlenmesine gerek yoktur.  Hisse senedinin 2 yıl geçtikten sonra satılması durumunda kazanç vergiye tabii değildir. 
 

Muhasebe Büronuzu ve Ekibinizi Tek Panelden Yönetin

Hemen Tıklayın

Hangi şirket yapısı size ve ürününüze daha yakın nasıl seçeceksiniz?

İki şirket şekli de, alt grupları da kendi içinde avantaj ve dezavantajlara sahip daha önce de değindiğimiz gibi. İşletmeniz küçük çapta bir girişimse farklı büyük ticari faaliyetlere girişecekseniz farklı bir şirket tipi seçmelisiniz.  
 

Şahıs şirketleri kişileri birçok maliyetten kurtardığı gibi çok hızlı kurulabildiği için girişimciler tarafından tercih edilebiliyor. Tabii maliyet en önemli kriterlerden birini oluşturuyor.
 

İş kurmanın sermaye haricinde görünmez maliyetleri de var. Bunlar da kararlarınızı etkileyebilir. Örneğin limited şirketlerinde herhangi bir kararın noter tasdikli olma zorunluluğu noter maliyetlerini artırır, yine bu şirketlerin defter tutma ücretleri de şahıs şirketlerine göre daha fazladır. Şahıs şirketleri esnaf odasına, sermaye şirketleri ticaret odasına bağlıdır ki bu iki odanın aidatları arasında bile fark bulunmaktadır.
 

Limited şirketler maliyet açısından avantajlı görülmese de banka, kredi, ticaret gibi konularda ve işletme desteği alırken çok daha prestijli olarak nitelendirilirler. Büyüklükleri oranında da daha sağlam altyapılara sahip olmaları beklenir ve piyasada güven yaratırlar. Dolayısıyla yine ürününüzün yapısına göre bu prestij maliyete rağmen tercih edilebilir.  

İlk adım kendinizi ve ürününüzü doğru tanımlamak

Ürününüzün veya fikrinizin büyüme potansiyeli ne, nasıl bir ciro hedefliyorsunuz, yakın zamanda banka ve işletme desteği gibi konularda başvuru yapmanızı gerektirecek bir potansiyel görüyor musunuz, tek başınıza mı yoksa birileriyle birlikte mi işletmenizi kurmayı planlıyorsunuz? Bu ve bunun gibi birçok soruyu kendinize sormalı ve şirket yapılarından cevaplarınıza en uygun olanı seçmelisiniz.

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2022