ÜYELİK
MENÜ

Teknik İflas Durumunda Olan Şirketlerin Genel Kurul Yapmaları Zorunludur!

07 Temmuz 2019 01:00 Ahmet Faruk Özdemir

 • TEKNİK İFLAS DURUMUNDA OLAN ŞİRKETLERİN GENEL KURUL YAPARAK ÖNLEMLER ALMASI ZORUNLUDUR
 • 15 Eylül 2018 tarihli resmi gazetede Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumlarında (teknik iflas) uyulacak usul ve esaslar hakkında tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğ sonrası teknik iflas konusu daha fazla gündemimize girdi. Sermaye kaybı ve teknik iflas durumu nedir?
 • BİLANÇODA GEÇMİŞ YILLAR ZARARI VAR İSE SERMAYE KAYBI BAŞLAMIŞ DEMEKTİR
 • Önceki bir yazımızda değinmiştik: Bilançolarda geçmiş yıllar karları ve geçmiş yıllar zararları yani 570 ve 580 hesaplar aynı anda yer alamaz. (Okumak için tıklayınız) Bu şekilde uygulama yaptığımızda teknik iflas yada sermaye kaybı durumu da daha net anlaşılır hale gelecek. Bilançolarda önceki yıllarda kümülatif olarak geçmiş yıllar zararı hesabı bulunuyor ise sermaye kaybı başlamış demektir. Yani zarar etmek sermayeyi kaybetmektir. Ödenmiş sermaye ve yasal yedek akçe toplamının yarısına kadar şirketlerin zarar etmesi TTK açısından bir anlamda normal kabul ediliyor. Ancak geçmiş yıllar zararları ödenmiş sermaye ve yasal yedek akçe toplamının yarısını geçtikten sonra bu durum sermaye kaybı olarak tanımlanıyor ve artık bu noktadan sonra bir takım önlemler alınması gerekiyor. Ödenmiş sermaye ve yasal yedek akçe toplamının 2/3'ünü kaybetmiş durumda ise yani sermaye kaybı oranı %66,67'yi geçmiş ise alınması gereken önlemler biraz daha farklılaşıyor. Teknik iflas yada diğer bir ifade ile borca batık olma durumu da bu sermaye kaybı oranının %100'den fazla olması hali. Yani ödenmiş sermaye ve yasal yedek akçe toplamından daha fazla geçmiş yıllar zararının olması anlamına geliyor.  Teknik iflas tebliğ’de yapılan düzenlemeler özetle şu şekildedir:
 • Sermaye Kaybı ve Borca Batık Olma Durumu Nedir?
  • Sermaye ve Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip Yedek Akçe) toplamının 
  1. En az yarısının ya da üçte ikisinin karşılıksız kalması “Sermaye Kaybı”
  2. Tamamının karşılıksız kalması ise “Borca Batık Olma” anlamına gelmektedir.
 • Sermaye Kaybı ve Borca Batık Olma Durumunda Genel Kurulun Toplanması Zorunludur
  • Sermaye kaybı ve borca batık olma her iki durumda da şirketin yönetim organı tarafından genel kurulun hemen toplantıya çağrılması zorunludur.
 • Sermaye Kaydı en az %50 Oranında İse Alınacak Önlemler
  • Sermaye ve Kanuni Yedek Akçe toplamının en az yarısının karşılıksız hale gelmesi durumunda genel kurulda alınacak kararlar:
  1. Yönetim organı genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.
  2. Finansal durum bütün açıklığı ile ve tüm ortakların anlayabileceği şekilde sunulur.
  3. Sermayenin tamamlanması, artırılması, bazı birimlerin kapatılması, küçültülmesi, iştiraklerin satılması ve benzeri önlemler alternatifli ve karşılaştırmalı olarak genel kurula sunulur.
  4. Genel kurul sunulan önlemleri kabul edebilir, değiştirebilir, kendisi farklı önlemler alabilir.
 • Sermaye Kaybı en az %66,67 Oranında İse Alınacak Önlemler
  • Sermaye ve Kanuni Yedek Akçe toplamının en az üçte ikisinin karşılıksız hale gelmesi durumda şirket borca batık olma durumuna yaklaştığı için genel kurulda aşağıdaki kararlardan birinin alınması zorunludur:
  1. Sermayenin üçte biri ile yetinilmesi ve sermaye azaltması
  2. Sermayenin tamamlanması
  3. Sermayenin artırılması
 • Genel Kurul Gerekli Tedbirleri Almazsa Ne Olur?
  • Sermaye ve Kanuni Yedek Akçe toplamının en az üçte ikisinin karşılıksız hale gelmesi ve genel kurulun gerekli önlemleri almaması durumunda şirket kendiliğinden sonra erer ve şirketin tasfiye işlemlerine başlaması gerekir.
 • Şirket Borca Batık Olma Durumunda Ara Bilanço Çıkartılarak Genel Kurul Yapılır
  • Sermaye ve Kanuni Yedek Akçe toplamının tamamının karşılıksız durumda olması borca batık olma durumudur. Bu durumda şirket aktifleri şirket borçlarını karşılayamaz haldedir. Bu durumda yönetim organı bir ara bilanço çıkartır ve genel kurulu toplantıya çağırır. Ara bilançoda aktiflerin işletmenin devamlılığı esasına göre ve muhtemel satış fiyatları üzerinden iki farlı değerleme uygulanarak hesaplama yapılır. 01.01.2023 yılına kadar bu hesaplamada henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir. Yönetim organı tarafından çıkartılan ara bilançoya göre aktiflerin şirket borçlarını karşılamaya yetmediğine karar verilmesi ve genel kurul tarafından sermaye tamamlanması, sermaye artırılması yöntemlerini almaması halinde yönetim organı şirketin iflası için mahkemeye başvurur.

 • AHMET FARUK ÖZDEMİR

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2019