ÜYELİK
MENÜ

Gider Maliyet Ve Zarar Kavramları

08 Temmuz 2019 23:00 647 Okunma Ahmet Faruk Özdemir Tarafından Yazıldı
  • Gelir tablolarında genel olarak tespit ettiğim konulardan biri gider maliyet ve zarar kavramlarının hatalı kullanılması. Bu kavramlar gelir tablosunda da farklı bölümlerde ve satırlarda yer alıyor. Örneğin faaliyet giderleri, satışların maliyeti, olağan ve olağan dışı gider ve zararlar hesapları. Bir de gelir tablosunun en sonunda dönem zararı var. Gider nedir, zarar nedir? 
  • Bazı uygulamalarda tüm giderler 740 Hizmet Üretim Giderleri hesabına ve dönem sonlarında da satılan hizmet maliyeti hesabına alınıyor. Açıklama olarak da "biz hizmet işletmesiyiz, tüm giderlerimiz hizmet üretimine yönelik olduğu için diğer hesapları kullanmıyoruz" deniliyor.
  • Bir diğer uygulama tüm bağış ve yardımların 689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar hesabına yada bazen de 770 Genel Yönetim Giderleri hesabına alınması. Örneğin bazı bağış ve yardımlar 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Gideri niteliğinde olabilir. Bunun gibi bir çok örnekler var. Gider maliyet ve zarar kavramlarını yerinde kullanmak ve bunu gelir tablosunda doğru raporlamak çok önemli.
  • GİDER MALİYET VE ZARAR KAVRAMLARI VE BAZI ÖRNEKLER 
  • Maliyet, hasılatın elde edilmesi için yapılan harcamalardır. Örneğin satılan ticari malların VUK hükümlerine göre tespit edilen maliyet bedelidir. Yada satılan bir hizmet ise bu hizmeti üretebilmek için katlanılan harcamalardır.
  • Gerekli ve normal olan harcama ve tüketimler giderdir. Gereksiz ve anormal olan harcama ve tüketimler ise zarar niteliğindedir. Örneğin defter tasdik masrafı gerekli ve normal bir harcamadır, dolayısı ile gider niteliğindedir.(770 Hesap) Ancak defterin zamanında tasdik ettirilmemesi nedeniyle ödenen para cezası gereksiz ve anormal olduğundan gider değil zarardır. (689 Hesap)
  • Tahakkuk etmiş bir vergi borcunun zamanında ödenememesi nedeniyle katlanılan gecikme zammı bir giderdir. Bir borcun finansman maliyetidir. Finansman gideridir. (780 Hesap) Gecikme zammının kanunen kabul edilmeyen gider olması onun finansman gideri olmasını değiştirmez. Uygulamada genellikle gecikme zamları 689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar hesabında izlenmektedir. Halbuki zamanında ödenmeyen vergiler için gecikme zammı tahakkuk edeceği tüm mükellefler tarafından bilinmesi nedeniyle olağandışı bir gider değildir. Gecikme zammı vergi borcununun vadesinden sonra ödenmesi nedeniyle vergi idaresinin aldığı faiz niteliğindedir. Vergi borcunun maliyetidir. Ancak verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi nedeniyle ödenen gecikme faizi ya da pişmanlık zammı ise gider değil zarardır. Örneğin beyannamenin zamanında verilmemesi nedeniyle ödenecek pişmanlık zammı olağandışı zarar niteliğindedir. (689 Hesap)
  • Personele iş elbisesi almak gerekli ve normal bir harcamadır. Giderdir. 730-770 ilgili gider hesabı. Bağış olarak ihtiyacı olan üçüncü bir şahsa elbise almak ise işletmenin esas faaliyetleri için gereksiz olması nedeniyle bir gider değil zarardır. (689 Hesap)
  • Şirketin tanıtımı, güvenilirliğini sağlamak amacıyla ya da benzer gerekli ve normal nedenler ile eğer bir yere bağış ve yardım yapılıyor ise BU BİR GİDER NİTELİĞİNDEDİR. Giderin türüne göre 740-760 hesaplara yazılmalıdır. (KKEG’ dir) Ancak işletme için gerekli ve normal olmayan, tamamen yöneticilerin sosyal ya da benzeri nedenlerle bir yere bağış-yardım yapılması durumunda ise bu harcama bir gider değil ZARAR niteliğindedir. 689 hesap kullanılmalıdır. (KKEG’ dir)
  • Dönem karı var ise TÜM GİDERLER boşa gitmemiş demektir. GİDER niteliğinde olanların tamamı GİDER OLARAK KALIR. Dönem zararı var ise TÜM GİDERLER değil GİDERLERİN yararsız olan yani boşa giden bir kısmı var demektir. Dolayısı ile bu kısım + diğer zararların toplamı kadar DÖNEM ZARARI oluşur. Yani bir kısım giderler yararsız boşa gitmiş olacağından ZARAR doğmaktadır.

Bu içerik en son 10.08.2022 01:25 tarihinde güncellenmiştir.

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2022