ÜYELİK
MENÜ

Birden Fazla Iş Yerinde Çalışanlar Vergiye Takılacak

21 Temmuz 2019 22:30 Nuray Yeşilyurt Usta

Konu tüm çalışanları ilgilendirmese de önemli bir çalışan grubunu ilgilendiriyor, aslında aynı iş yerinde çalışan ve başka bir geliri olmayan kişiler için böyle bir vergi doğmuyor.

Ancak yıl içinde birden fazla iş yerinde çalışan veya iş değişikliği nedeniyle farklı iş yerlerinde çalışan ya da aynı şirketler grubu içinde bir şirketten diğerine nakil olan çalışanlar bu sorunla karşılaşıyor.

Özellikle kazançları belli oranların üzerinde olan çalışanların devreden vergi yükümlülükleri bu sorunlara neden olmaktadır. Maliye bakanlığı yıl içerisinde iş/işveren değişikliği sürecine dahil olan çalışanların kümülatif vergi matrahlarının nasıl olması gerektiğini düzenlemiştir.

İşveren değişikliklerinde maliye görüşü ve mevzuatına göre kümülatif vergi matrahı sıfırdan başlamaktadır. Bu sebeple yeni iş yerinde çalışmaya başlayan kişiler için yeni işveren önceki iş yerinin vergi matrahını devam ettirmeden kendisinden ödenen ücretler üzerinden yüzde 15 matrahtan başlanarak vergilendirme yapacaktır.

Başka bir ifadeyle yeni işe başlayan personelin çalışacağı süre içerisinde elde edeceği ücret gelirinin Gelir Vergisi Kanunu'nun 61, 94 ve 103’üncü maddeleri uyarınca vergilendirilmesi aşamasında daha önce çalışmış olduğu işverenden elde ettiği kümülatif ücret matrahının yeni iş yerinde çalışacağı süre içerisinde elde edeceği ücret matrahı ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir.

Bir başka anlatımla yeni iş yerinde söz konusu personelin elde edeceği ücretlerin tevkif suretiyle vergilendirilmesine esas olarak başlangıçta "0" matrahın dikkate alınması gerekmektedir.

Ancak yıl içerisinde birden fazla işverenden ücret geliri elde edilen hallerde, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamının her yıl belirlenen rakamın üzerinde durumunda birinci işverenden alınan da dâhil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamının beyan edilmesi gerekmektedir.

2018 yılında her iki işverenden de 34 bin TL üstünde vergi matrahı olan çalışanların 2019 yılında gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekmekteydi.

Bu çalışanın sorumluluğunda olan bir konu olduğundan çalışanlardan kümülatif gelir vergisi matrahı ile ilgili dokümanı almaya gerek bulunmamaktadır. Ancak daha önceki iş yerlerinden alınan ücretlerle ilgili olarak izleyen yıl mart ayında beyanname verip vermeyeceğinin belirlenmesi çalışanın vergi sınırlarını aşıp aşmamasına göre ortaya çıkacaktır.

Nuray Yeşilyurt Usta - DİĞER MAKALELERİ

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2020