ÜYELİK
MENÜ

Muhtasar Sgk Birleşmesi Ertelendi Mi ?

28 Temmuz 2019 17:00 46 Okunma Burak Karataş Tarafından Yazıldı

  Birçok meslek mensubunun tüm dikkatlerinin üzerinde olduğu gelecek ay ne yapacağız kurban bayramı tatili geçici vergi malum kdv derken bir de muhtasar sgk birleşmesi olursa işin içinden nasıl çıkarız yetişir mi olur mu soruları düşünülürken beklenen sevindirici haber geldi.

Muhtasar SGK Birleşmesinde süre uzatıldı.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6) ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1.1.2020 tarihine kadar uzatıldı. 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi geçiş sürecinin uzatılmasını ilişkin karar Resmi Gazetede yayınlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 6)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ç) '' Diğer maddeleri 1/1/2020 tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2021