ÜYELİK
MENÜ

Cumartesi Günü Yıllık İzin Günü Olarak Hesaplanır Mı?

31 Temmuz 2019 16:00 45 Okunma Nuray Yeşilyurt Usta Tarafından Yazıldı

Uygulamada işverenlerle çalışanlar arasında eskiden beri süregelen ve genellikle işgörenler tarafından anlaşılamayan konudur cumartesi günlerinin yıllık izinden sayılıp sayılmayacağı. İşyerinde cumartesi günü çalışma olan çalışanlar tarafından anlaşılsa da, genellikle işyerinde cumartesi günü çalışma olmayan çalışanlar, cumartesi çalışma olmamasına rağmen yıllık izin hesabında cumartesileri neden izinden düşülmektedir diye sorgulamaktadırlar.

Öncelikle İş Kanunu ne diyor ona bir bakalım; 4857 sayılı İş kanunun 55. Maddesi f bendinde : “ Hafta tatili,ulusal bayram, genel tatil günleri yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır” denilmektedir.

İş kanunu 56. Maddesinde ise, “ Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.” denilmektedir.

Yine İş Kanununun 63. Maddesinde “ … tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtabilir.” denilmektedir.

Yani İş kanunu diyor ki; işverenler haftalık çalışma günlerini, haftalık çalışma süresi 45 saati (normal çalışma) aşmayacak ve kişinin bir haftada (yedi günde) en az 24 saat (bir tam gün) dinlenme (hafta tatili ) sağlayacak şekilde istediği gibi dağıtabilir. Bu dağıtım; günde 9 saatten 5 gün çalışma da olabilir, günde 7,5 saatten 6 gün çalışma da olabilir. Burada önemli nokta; hafta tatilinin en az bir tam gün olması ve o günün hafta tatili olarak kabul edilmesi.

Öte yandan bazı yargıtay kararları gereği uygulamada hafta tatili Pazar günü olarak kabul edilmiş olup, iki gün tatil yapılan işyerlerinde bir günü hafta tatili, diğer bir günü ise işveren tarafından verilen idari izin olarak kabul edilmektedir.

Yukarıdaki kanun maddelerinin ne demek istediğini özetleyecek olursak; çalışanların haftada en az bir tam gün dinlenmesi zorunlu olup bu 1 gün hafta tatili sayılacak ve hafta tatili olan 1 gün yıllık izin süresinden düşülemeyecek.

Bir başka deyişle İş Kanunu işverene; çalışana haftada bir tam gün zorunlu olarak hafta tatili verilecek, ve işçi yıllık izne çıktığında bu 1 gün yıllık izinden sayılamayacak ve yıllık izinden düşülemeyecek diyor. İş kanunu burada çalışan lehine zorunlu olarak haftada bir gün kanuni izin hakkı verip ve bunu da yıllık izinden düşülmesine izin vermeyerek çalışanın hakkını koruyor.

İş Kanunu çalışana da diyor ki; işveren çalışma sürelerini ister beş gün ister altı gün şeklinde belirlesin, işveren çalışılıp çalışılmadığına bakılmaksızın yıllık izin hesabında sadece hafta tatili olan 1 günü düşemez, onun dışında işveren isterse diğer günlerini yıllık izinden sayabilir ve düşebilir.
Yani 1 tam hafta kullanılan yıllık izinden işveren yedi gün düşemez, 7 – 1(hafta tatili) = 6 gün düşebilir.

Bir örnekle açıklayacak olursak; cumartesi günleri çalışılmayan bir işyerinde, 14 günlük izin hakkı olan bir çalışan izninin 10 gününü kullanmak istiyor, 10 günlük iznine de hafta başı olan Pazartesi gününden çıkmak istiyor; bir tam hafta 6 gün + sonraki hafta Perşembe(dahil) 4 gün = 10 gün olur ve sonraki haftanın Cuma günü işbaşı yapması gerekir.

Sonuç olarak; cumartesi günleri ne hafta tatilidir ne genel tatildir, cumartesi günleri çalışılmayan işyerlerinde işverence verilmiş idari tatildir. Dolayısıyla cumartesi günleri çalışılıp çalışılmadığına bakılmaksızın, cumartesi günlerinin yıllık izinden düşülmesinde kanunen bir sakınca yoktur ve burada çalışanlar açısından bir hak kaybı yoktur. .

Kaynakça: - 4857 Sayılı İş Kanunu
                 - Bazı Yargıtay Kararları

Nuray Yeşilyurt Usta - DİĞER MAKALELERİ

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2021