ÜYELİK
MENÜ

Huzur Hakkı Hakkında Dikkat Etmemiz Gerekenler

31 Temmuz 2019 16:30 2159 Okunma MÜKELLEF UZMANI SMMM VE DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ Tarafından Yazıldı

Huzur Hakkı :

Uygulama yerlerine göre değişmekte olup, genelde ;

1-   Şirket Yönetim Kuruluna, ortaklarına veya  müdürlerine  ödenen Huzur Hakları

2-   Site/Apartman/İş Hanı Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ödenen huzur hakları   Olarak örnek verebiliriz.

 Huzur Hakkı adı altında yapılan ödemelerin temel amacı; bu kişilerin aldıkları sorumlulukların, risklerinkarşılığı bir bedel olması gerektiği sonucuna göre Huzur Hakkı ödenmeleri yapılmaktadır.

Huzur Hakkı ödemeleri

1-   Gelir Vergi Yönünden Vergilendirmeleri 

         Tek işverenden alınmış ve kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretler ( Huzur Hakları) tutarı ne olursa olsun  beyana tabi değildir.Ancak birden fazla işverenden alınan ücretler ,GVK 86/1 –b maddesi gereğince   yine aynı Kanunu103 maddesinde yazılı tarifenin ikinci  diliminde yer alan tutarı 34.000.00 TLyi aşması halinde,elde edilen ücretlerin tamamı beyan edilecek ve kesinti yapılan vergiler ödenecek vergiden mahsup edilebilecektir.

Bu gerekçe ile birden fazla ücret geliri (Huzur hakkı veya Ücret) geliri olanlar dikkat etmeliler,  beyan etmedikleri takdirde,  Huzur hakkı ödemeleri huzurunuz kaçırabilir.

2-   Apartman/Site/İş Hanında Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri 

Çoğumuz Toplu konutlarda ikamet etmekteyiz. Yılda bir kere toplanıp, ortak giderleri, yapılacak işleri konuşup karara bağlarız.

Ayrıca Yönetim ve Denetim kurulu üyelerini seçer, onlara yetki veririz.

Muhasebe Büronuzu ve Ekibinizi Tek Panelden Yönetin

Hemen Tıklayın

Görevi üstlenen Yönetici ve denetçilere yapacakları hizmet karşılığında huzur hakkı ödemesi kararı ve tutarını belirleyerek karara bağlarız.

Eğer Huzur Hakkı tutarı kararı alınmaz ise,yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz .

Buraya kadar her şey tamam ve normal gözükmekte olup, ödemelerin tutarlarına göre işler biraz  değişmektedir.

Özellikle çok üyesi olan site,iş Hanı vb. yerlerde Yönetim ve denetim Kurulu üyelerine Huzur Hakkı ödemesi tutarları yaptıkları işin zorluğu, çokluğu vs nedeni ile  nispeten yüksek olmaktadır.

Yüksek ödemenin yapılması sonucu (Huzur Hakkı  tutarı Aylık ödenen ortak gider tutarının üstünde olması sonucu) aidatı geçen tutar artık Huzur Hakkı olmaktan çıkıp, ücret geliri sayılmaktadır.

Vergi Kesintisi

GVK 94 maddesinde  kesinti yapmak ve ödemek zorunda olanlar sayılmış olup, site  ‘’sair Kurum’’ tanımı içinde yer almaktadır. Bu gerekçe ile yönetim vergi dairesine gidip Gelir Vergisi mükellefiyeti açtırmak ve her ay(veya üç ayda bir)  muhtasar beyanname ile kesilen vergi (stopaj) beyan edip, çıkan vergiyi ödemesi gerekir.

Nitekim konu ile ilgili GİB Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 08.09.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.16.01-2011-GVK-94-15-706 sayılı özelgesinde ,

……….

Buna göre, tevkifat uygulamasında  "sair  kurum" olarak değerlendirilen site yöneticiliklerine kat malikleri arasından seçilen yönetici ve denetçilere (sitenizde yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev yapan ancak oturdukları daireleri eşlerinin adına kayıtlı bulunan kişiler de kat maliki sayılacağından bu kişiler ile kendisi veya eşi kat maliki olup farklı sitede ikamet edenlere yapılan ödemeler de dahil) yönetim giderlerine katılmama oranında yapılan ödemeler, gerçek ücret olarak kabul edilmemekte ve gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmamaktadır.

Bu kişilere yönetim giderlerinin üzerinde bir ödeme yapılması durumunda ise fazla kısmın ücret olarak vergilendirilmesi gerektiğinden bu tutar üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir. Yani Gelir vergisi Kesintisi yapılması gerekir.

Ücret kabul edilen tutardan ayrıca Damga Vergisi kesintisi de yapılması gerekecektir.

Muhasebe Büronuzu ve Ekibinizi Tek Panelden Yönetin

Hemen Tıklayın

Şimdi konuyu bilmeyen Yöneticiler nerden seçildik diyebilirler. Ancak seçildikleri için Yönetim Kurulunun görevleri arasında,  yer alan,

·Genel Kurul Kararlarının uygulanması,

·Sitenin yönetimi,

·Kanunlara karşı ödevlerin yerine getirilmesi,

·Ortakların haklarının korunması vb,

 gereği olarak verginin ödenmesinden sorumludurlar.

SONUÇ OLARAK 

Site/Apartman/İşhanı gibi  yerlerden Huzur Hakkı alanlar, aldıkları huzur hakkı tutarları  sitenin aylık aidatı (yönetim giderleri) tutarından fazla ise,aradaki fark ücret sayılacağından,

Yöneticiler görevleri gereği, VERGİ DAİRESİNE giderek veya Mali Müşavirler aracılığı ile Gelir (stopaj) mükellefiyeti açtırmaları ve  her ay (veya üç ayda bir)  düzenli  muhtasar beyanname vermeleri ve çıkan vergiyi de ödemeleri gerekmektedir.

MÜKELLEF UZMANI SMMM VE DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ - DİĞER MAKALELERİ

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2022