ÜYELİK
MENÜ

İnternet Reklamlarında Stopaj Uygulamasına Dikkat!

07 Ağustos 2019 00:00 Ahmet Faruk Özdemir

 • VERGİ KESENLERİN SORUMLULULUĞU (VUK Md.11)
 • Vergi Usul Kanunu’nun 11. Maddesinin 7.fıkrasına göre Cumhurbaşkanı ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapanların ya da aracılık edenlerin vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunup bulunmamasına bakılmaksızın işlemlere taraf olanlara vergi kesintisi yaptırmaya yetkilidir. VUK 11/7 gereği Cumhurbaşkanı yetkisinde olan vergi kesintileri Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun kesintileri düzenleyen aşağıdaki maddeleri ile uygulanmaktadır:
  • Gelir Vergisi Kanunu Madde 94/18                   : Gerçek kişilere yapılan ödemeler 
  • Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 15/1-ğ           : Tam mükellef kurumlara yapılan ödemeler
  • Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 30/1-d           : Dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler

 • CUMHURBAŞKANI KARARI İLE İNTERNET REKLAM HİZMETLERİ 01.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN TEVKİFAT KAPSAMINA ALINMIŞTIR
 • 19 Aralık 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile internet ortamında verilen reklam hizmetleri VUK 11-7 bendi kapsamında 01.01.2019 tarihi itibariyle vergi tevkifatı kapsamına alınmıştır.

 • İNTERNET REKLAMLARINDA KİMLER TEVKİFAT YAPMAKLA SORUMLUDUR?
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/1 maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15/1’de sayılanlar internet reklam hizmetini verenlere veya aracılık edenlere yapacakları ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapacaklardır.
 • Buna göre tevkifat yapmakla sorumlu olanlar:
  • Kamu idare ve müesseseleri,
  • İktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar,
  • Ticaret şirketleri,
  • İş ortaklıkları,
  • Dernekler,
  • Vakıflar,
  • Dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri,
  • Kooperatifler, 
  • Yatırım fonu yönetenler,
  • Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,
  • Zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler

 • İNTERNET REKLAMLARINDA TEVKİFAT ORANLARI
 • Vergi tevkifat oranlarını belirleyen 2009/14592 sayılı ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile eklenen bentler ile oranlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:
 • İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri ile reklam aracılık hizmeti ödemeleri:
  • Gerçek kişilere yapılırsa                 : %15 (GVK 94/18)
  • Dar mükellef kurumlara yapılırsa  : %15 (KVK 30/1-d)
  • Tam mükellef kurumlara yapılırsa : %0   (KVK 15/1-ğ)

 • YAPILAN KESİNTİLER NASIL BEYAN EDİLECEK
 • Yapılan kesintiler reklam hizmetini yapanlara ya da aracılık edenlere olmak üzere ayrı ayrı aşağıdaki tabloda özetlenen kodlar ile muhtasar beyannamede beyan edilecektir.

Muhtasar Kodu Açıklama Oran Dayanak
137 İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler % 15 GVK 94/18
138 İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler % 15 GVK 94/18
139 İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler % 0 KVK 15/1-ğ
140 İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler % 0 KVK 15/1-ğ
279 İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler % 15 KVK 30/1-d
280 İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler % 15 KVK 30/1-d
 • AHMET FARUK ÖZDEMİR

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2019