ÜYELİK
MENÜ

Vergi İncelemesinde Düşük Ücret Beyanının Sonuçları

22 Mart 2021 11:30 27 Okunma

VERGİ İNCELEMESİNDE DÜŞÜK ÜCRET BEYANININ SONUÇLARI Özet İşverenlerin, hizmet erbabına yapmış olduğu ödemeler üzerinden yapılan yasal kesinti kalemlerinin bütünü olarak ifade edebileceğimiz sigort…

Devamını Oku

Ücret/kira/menkul Kıymetler/değer Artış Kazançlarının Yıllık Beyanı*

22 Mart 2021 10:00 76 Okunma

ÜCRET/KİRA/MENKUL KIYMETLER/DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ YILLIK BEYANI* Özet 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir vergisine tabi geli…

Devamını Oku

Limited Şirketlerde Pay Devirleri Ve Değer Artış Kazancının Tespitine İlişkin Kurallar

06 Mart 2021 12:30 17 Okunma

1-Limited Şirket Pay/Hisse Devrinde Vergilendirme İlkeleri: 193 sayılı GVK’nın Mükerrer 80. Maddesinin birinci fıkrasının 4. Bendine göre “ortaklık haklarının” veya “hisselerinin” elden çıkarılmasınd…

Devamını Oku

Anonim Şirket Hissesi Veya Ortaklık Paylarının Devir Veya Satışlarında Özel Durumlar

06 Mart 2021 12:00 18 Okunma

I-Anonim Şirket (AŞ) Hisse Devirleri Anonim Şirket hisse devrinde yaşanan bazı hususlara ilişkin açıklamaları içeren çalışmamız aşağıda olup, devir ve devre ilişkin öze hususlar açıklanmaya çalışılma…

Devamını Oku

Tasfiye Halindeki Şirketlerde Alacaklar Ve Borçlar

06 Mart 2021 12:00 58 Okunma

Bilindiği üzere Ticaret Kanunu’nun 543. Maddesinde* 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun’la yapılan değişiklikle altı aya indirild…

Devamını Oku

Tkdk. Tarım Ve Kırsal Kalkınma Kurumu 10.başvuru Çağrı İlanı Hakkında

02 Şubat 2021 11:00 20 Okunma

Tüm yatırımcıların merakla beklediği 10. etap başvuruları başlamıştır.  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme kurumu  Daha önce uygulanmayan yeni bir uygulama sayesinde yatırımcılara daha cazip hale …

Devamını Oku

Geçici İlmühaber Ve Değer Artış Kazancı İstisnası

21 Kasım 2020 00:00 35 Okunma

Ocak 2006 tarihinden itibaren edinilen (iktisap edilen) tam mükellef kurum hisse senetlerinin “iki yıl içinde” elden çıkarılması halinde elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak gelir vergisine t…

Devamını Oku

Vergi Mükelleflerine Uyarılar

21 Kasım 2020 00:00 29 Okunma

• Her ayın fatura ve belgelerini mali müşavirinize teslim edecek şekilde takip eden ayın 5-15’ i arası hazırlayınız. • Faturaları Muhasebeye Teslim Ettikten Sonra Fatura Gelirse Hemen Muhasebeye Bildi…

Devamını Oku

Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti

21 Eylül 2020 19:00 35 Okunma

HASILAT ESASLI KAZANÇ TESPİTİ 19.07.2019 tarihinde yayınlanan resmi gazetede; Gelir Vergisi Kanunun 113. Maddesin değişiklik yapılarak  Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti yöntemi getirilmiştir. Bu sistemd…

Devamını Oku

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilmeniz Gerekenler

23 Mart 2020 14:30 192 Okunma

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER**** RAMAZAN EROĞLU SMMM Kısa çalışma ödeneği ile ilgili başvuruların 23.03.2020 (Pazartesi günü) tarihinden itibaren belirtilen mail adreslerine gö…

Devamını Oku

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2022