ÜYELİK
MENÜ

Ahmet Faruk Özdemir

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

Çankaya / Ankara

Ahmet Faruk Özdemir Hakkında

 • 1978 Eğirdir/Isparta doğumlu. 
 • Gazi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden 2000 yılında mezun olmuştur. 
 • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe/Finans Yüksek Lisansını 2008 yılında tamamlamıştır. 
 • "Serbest Bölge Rejiminde Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları" konulu tez çalışması bulunmaktadır. (Tıklayınız) 
 • 2001-2002 yılları arasında T&T Denetim ve YMM Ltd.Şti.’de stajyer denetçi olarak çalışmıştır. 
 • 2003 yılında Türkiye genelinde ilk girişte ortalama puanda ikincilik derecesiyle SMMM ruhsatını aldı. 
 • 2003-2006 yılları arasında Özpor Isı Yalıtım A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.
 • 2006 yılından itibaren serbest muhasebeci mali müşavir ve bağımsız denetçi ünvanlarıyla hizmet vermektedir. 
 • Aynı zamanda E-İlke Mali Müşavirlik Ltd.Şti.‘de denetçi-ortak olarak görev almaktadır. 
 • Arge, teknokent, elektrik, inşaat, mühendislik, yayıncılık ve havacılık sektörleri gibi birçok sektöre hizmet vermektedir. 
 • VBA kodlama üzerine çalışmaları bulunmaktadır. (7143 sayılı kanun Excel çalışması için tıklayınız.)

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

Hizmetlerimiz

Soru Sor

Güvenlik Kodu

SORU CEVAP (6)

 • Soru Cevap
  Soru Cevap
  21.06.2019 22:57

  Google, Facebook ve Twitter ve benzeri yurt dışında yerleşik firmalara yapılan reklam ödemelerinde stopaj uygulaması hakkında bilgi verebilir misiniz?

  • Ahmet Faruk Özdemir
   Ahmet Faruk Özdemir
   21 Haziran 2019 23:14

   476 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile internet ortamında hizmet veren yurt dışında yerleşik firmalara yapılan reklam bedeli ödemelerinde stopaj uygulaması getirilmiştir. Ancak vergi kanunlarının uygulaması mükellefin durumuna ve yapılan işleme göre değişebilmektedir. Yurt dışı firmalara ödenen reklam hizmetleri de her mükellef için ayrı değerlendirilmesi gereken bir konudurÖzellikle yurt dışı ağırlıklı çalışan mükelleflerin internet reklam ödemelerinde stopaj uygulamasında ulusal ve uluslararası mevzuat açısından stopaj kapsamına giren ve girmeyen ödemeler şeklinde ayrım yapmaları gerekmektedir.

   Yurt dışından alınan reklam ve benzeri tüm hizmetlerde stopaj uygulaması konusunda mutlaka mali müşavir desteği alınması yanlış değerlendirme sonucu yersiz stopaj ödemesi yapılmaması için önerimizdir.

   İNTERNET REKLAMLARINDA STOPAJ UYGULAMASI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ!


    

 • Soru Cevap
  Soru Cevap
  18.06.2019 23:59

  Kitap ve yayıncılık sektöründe KDV uygulaması ve KDV iadesi konusunda bilgi verebilir misiniz?

  • Ahmet Faruk Özdemir
   Ahmet Faruk Özdemir
   19 Haziran 2019 00:09

   Kitap ve yayıncılık sektöründe KDV oranları iki ay içinde üç defa değişti. Geldiğimiz noktada basılı kitap ve süreli yayınların teslimi KDV Kanunu'nun 13. maddesinin n bendine yapılan düzenlemeler ile istisna kapsamına alındı. Tam istisna kapsamında olması nedeniyle istisna uygulamasına konu edilen basılı kitap ve süreli yayınlar nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi iade alınabilmektedir.

   Yayıncılık sektöründe vergi ve muhasebe uygulamaları ile KDV iadesi konusunda hizmet vermekteyiz.

 • Soru Cevap
  Soru Cevap
  18.06.2019 23:40

  2013 yılında ikale sözleşmesi yoluyla işten ayrıldım. Gelir vergisi iadesi alabilir miyim? İade işlemleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

  • Ahmet Faruk Özdemir
   Ahmet Faruk Özdemir
   18 Haziran 2019 23:49

   İkale tazminatlarında gelir vergisi iadesi düzeltme zamanaşımı süresi dolmayan dönemler için mümkün gözükmektedir. 2013 yılı için Vergi Usul Kanunu'nda tanımlanan düzeltme zamanaşımı süresi geçmiş durumdadır. Bu nedenle 2013 ve öncesi dönemler için yapılacak başvurular vergi daireleri tarafından reddedilmektedir.

   Ancak bazı durumlarda 2013 yılında işten ayrılanlar için dava yoluyla gelir vergisi iadesinin alınabileceğini değerlendiriyoruz. İkale tazminatı konusunda müşavirliğimiz çözüm ortaklarımız ile birlikte hizmet vermektedir.

                   Bu konudaki detaylı sirkülerimizi indirmek için tıklayınız

    

 • Soru Cevap
  Soru Cevap
  18.06.2019 23:23

  İş yerimizde sigortasız işçi çalıştırma tespiti nedeniyle SGK tarafından idari para cezası tebliğ edildi. İdari para cezalarına itiraz yada cezanın iptali mümkün müdür? Ne yapabiliriz?

  • Ahmet Faruk Özdemir
   Ahmet Faruk Özdemir
   18 Haziran 2019 23:29

   SGK incelemelerinde kayıt dışı çalıştığı tespit edilen kişilerle ilgili olarak işyerinden istenen kayıt ve belgelerin ibraz edilememesi durumunda SGK tarafından oldukça ağır İDARİ PARA CEZALARI uygulanmaktadır: 

   Sigortasız çalışan bir kişinin kayıt ve belgesinin olmaması doğal bir durumdur. Kayıt dışı çalışan kişi ile ilgili işe giriş, işten ayrılış ve aylık prim hizmet belgelerinin olmaması nedeniyle idari para cezası uygulanmaktadır. Bu konuda eğer süresi geçmemiş ise kuruma itiraz hakkı kulllanılabilir. Kesinleşen yada ödenen idari para cezaları için de dava yoluyla bazı hallerde idari para cezaları iptal edilebilmekte, ödenen cezalar geri alınabilmektedir. Bu ve benzeri tüm sgk mevzuatı konusunda müşavirliğimiz hizmet vermektedir.

 • Soru Cevap
  Soru Cevap
  18.06.2019 22:54

  Personelimiz şirket arabasını şahsi ihtiyaçları için kullandı. Yakıt tutarını maaşından kesmek istiyoruz? Yasal olarak mümkün müdür? Personel maaşından kesinti yapılamayacağı hakkında görüşleri de dikkate alarak değerlendirebilir misiniz?

  • Ahmet Faruk Özdemir
   Ahmet Faruk Özdemir
   18 Haziran 2019 23:04

   Evet, kesilebilir. "Personel maaşından kesinti yapılamaz" hükmü 4857 sayılı İş Kanunu'nun 38. maddesinde yer almaktadır. Ancak burada bahsedilen kesinti ceza niteliğinde bir kesintidir. Sizin sorunuzdaki konular CEZA NİTELİĞİNDE OLMAYAN KESİNTİDİR. Burada aslında işçinin kendisinin karşılaması gereken tutarları işveren karşıladığı için tahsilat/mahsuplaşma anlamında maaş alacağından kesinti yapılmaktadır. Önemli olan kesintiye konu olan olay ile ilgili işçi-işveren arasında bir ihtilaf olmaması, işçinin yazılı kabulünün olması gerekir. 

   Bu şekildeki işlemler için personel maaşı net ücret-vergi ve sigorta primleri yönünden tam ve eksiksiz olarak tahakkuk etmeli ve kesinti tutarı bordro üzerinden net alacağı üzerinden yapılmalıdır. Bu şekilde net ücretten kesinti şeklindeki uygulamada vergisel bir kayıp söz konusu değildir. Aksine kesinti gelir yazılmaktadır. Sigorta primleri açısından da prime esas kazancı etkileyen bir uygulama değildir. Burada işçi ile işveren arasında esasında iş sözleşmesi ve/veya yazılı belgelere dayalı olarak yapılması gereken bir alacak-borç söz konusudur. Borçlar Kanunu'nun ücretin korunması başlıklı 407.maddesine göre işçinin rızası var ise işveren işçiye olan ücret borcunu takas edebilecektir.  

   Sonuç olarak şahsi kullanıma isabet eden yakıt giderleri, işçinin kurallara uymaması nedeniyle işverene kesilen trafik cezası v.b. konularda İşçi işverene borçlandığını kabul ediyor ise, dilekçe ve/veya mutabakat sonucu borç sabit ise, personel bu borcunu maaş alacağından kesinti yoluyla ödemeyi kabul ediyor ise işverenin işçisinden olan alacağını ücretinden mahsup/kesinti yoluyla tahsil etmesinde vergi-sigorta ve borçlar kanunu yönünden bir sakınca bulunmamaktadır. 

 • Soru Cevap
  Soru Cevap
  17.06.2019 22:57

  Anonim şirket yönetim kurulu üyelerimiz aynı zamanda başka bir şirketten de ücret geliri elde ediyor. Gelir Vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor mu?

  • Ahmet Faruk Özdemir
   Ahmet Faruk Özdemir
   17 Haziran 2019 22:59

   • Bilindiği üzere ücret gelirleri tevkifat yapılmak suretiyle kaynakta vergilendirilmektedir.
   • Bu nedenle yıl içinde sadece tek işverenden ücret geliri elde eden kişilerin ayrıca gelir vergisi beyannamesi vermelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak yıl içinde birden fazla iş yerinde çalışmaları nedeniyle yada yönetim kurullarında görev almaları nedeniyle ücret geliri olanların bu gelirlerini beyan kurallarına göre gözden geçirmeleri cezalı bir işleme maruz kalmamaları açısından önemlidir.
   • Örneğin:
   • Yıl içinde işten ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlayan kişiler yada bir  işyerinde çalışan ve aynı zamanda başka bir işyerinde yönetim kurulu üyeliği nedeniyle huzur hakkı geliri elde edenlerbirden fazla işverenden ücret geliri elde etmiş olmaları nedeniyle beyanname verip vermeyeceklerini değerlendirmeleri gerekmektedir.
   • ÜCRET GELİRLERİ NEDENİYLE KİMLER BEYANNAME VERECEK?
   • Birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 34.000 TL’yi aşan ücretliler, elde ettikleri ücret gelirlerinin tamamı için (sadece ikinci işyeri değil tamamı) yıllık beyanname vermek zorundadırlar.
   • Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, ücret gelirleri beyanının tespiti için birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir. 
   • 34.000 TL'lik beyan sınırı tespit edilirken net ücret geliri değil brüt ücret gelirleri toplanacaktır.
   • ÜCRET GELİRİ BEYANNAMESİ NASIL VERİLEBİLİR?
   • Beyanname hazırlanması konusunda mali müşavir desteği almanız eksik yada hatalı işlemlerin önlenmesi açısından tavsiye edilir. 
   • Beyannameler gelir idaresi başkanlığının hazır beyan sistemi üzerinden elektronik ortamda verilebilir. 
   • Hazır beyan sistemine e-devlet şifresi ile yada kimlik bilgileri ile giriş yapılabilmektedir.
   • Hazır beyan sistemine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. 
   • https://hazirbeyan.gib.gov.tr 

FOTOĞRAF GALERİSİ

Henüz fotoğraf eklenmemiş

VİDEOLAR (3)

 • 7143 Sayılı Kanun Excel Tablomuz

 • Seminer: Tekdüzen Hesap Planı ve Bazı Bilinmeyen Özellikleri

 • 7326 Sayılı Kanun Excel Tablomuz

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Merkez

Adakale Sokak No:22/20 06420 Kızılay

Çankaya / Ankara

Telefon: (0555) 222 33 32

Fax: (0850) 840 24 12

İLETİŞİM FORMU

e-Mükellef

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2021