ÜYELİK
MENÜ

Ahmet Kural

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

Maltepe / İstanbul

Ahmet Kural Hakkında

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi; İşletme Fakültesi Lisans,

İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstütüsü; İşletmecilik ihtisas sertifikası,

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği; Muhasebe Uzmanlığı Sertifikası,

Türkiye Serbest Muhasebeci Yeminli Mali Müşavirler Birliği; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatı,

Kamu Gözetimi Kurumu; Bağımsız Denetçi Ruhsatı sahibiyim.

Çalışma hayatına 1976 yılında Türkiye Vakıflar Bankası'nda başladım. 12 yıllık Bankacılık tecrübesinin ardından, 

özel sektörde Muhasebe ve Finans alanında yöneticilik yaptıktan sonra 1998 yılından itibaren 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışma hayatına devam etmekteyim.

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

VERGİ DANIŞMANLIĞI

GAYRİMENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

TL ve Döviz Cinsinden Konut ve İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

İşyeri Kira Gelirlerinden artan Stopaj alacağının iade işlemleri

Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi

Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye’de elde ettiği Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Çifte Vergilendirmeyi önleme antlaşması çerçevesinde elde edilen Gayrimenkul Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi

Gayrimenkul Sermaye Gelirlerinin istisnaları, muafiyetleri Konularında Danışmanlık

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ (GELİR VERGİSİ)

Ticari Faaliyetlerin Özellikleri

Şahıs Şirketlerinin Ortaklık Yapısı ve Vergilendirmede özellik arz eden hususlar

Bilanço esasına tabi Birinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi

İşletme Hesabı esasına tabi İkinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi

Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinin Vergilendirilmesi

Beyanname üzerinden Hesaplanan Vergiden Mahsup ve Kalan Kısmın iadesi

Özellik Arz eden Durumlarda Gelir Vergisi Beyanının Verilmesi (Ölüm, Gaiplik, Kısıtlılık)

KURUM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Kurumlar Vergisi Tam ve Dar mükellefleri ve Özellikleri (Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, İş Ortaklıkları (Joint Venture), Döner Sermayeli İşletmeler

Vergi Alacaklarının İadesi ve Mahsubu 


 

ŞİRKET  KURULUŞ  VE ÖRGÜTLENME HİZMETLERİ

Anonim Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu

Adi Ortaklık   Kuruluşu

Şahıs Firması Kuruluşu

Sermaye Artırımı ve Sermaye Ödendi rapor düzenleme

Hisse Devri

Anonim Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri

Anonim Şirket Mali Genel Kurulu İşlemleri

Tasfiye Giriş işlemleri

Tasfiye Sonu işlemleri

BEYANNAME HİZMETLERİ

K.D.V.          : 1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar  ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin    karşılaştırmalı analizinin yapılması. 

MUHTASAR    : Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve Bildirimi ile Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı   Raporlanması. 

GELİR           : Ticari Kazanç (1. ve 2. sınıf Tüccarlar ve adi ortaklıklar) Menkul Sermaye İradı (Faiz, Temettü, alım satım kazancı)   Gayrimenkul   Sermaye  (Kira Geliri)   Diğer Gelirlere ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin    Hazırlanması, Tahakkuku ve bildirimi. 

KURUMLAR    : Tam ve Dar Mükelleflere ait Yıllık kurumlar vergisi beyannamenin hazırlanması Tahakkuku ve bildirimi. 

B.S.M.V.       : Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi  Beyanı, Tahakkuku ve bildirimi 

SSK             : Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık SSK Bildirimlerinin yapılması Hizmet Listeleri ile Tahakkuk fişlerinin bildirilmesi 

BORDRO       : Çalışanlara ilişkin aylık bordroların hazırlanması. Aylık ve yıllık olarak işverene maliyetine ilişkin raporlama ve analizlerin      yapılması. 

Soru Sor

Güvenlik Kodu

SORU CEVAP

Henüz soru sorulmamış

MAKALELER

Henüz makale eklenmemiş

FOTOĞRAF GALERİSİ

Henüz fotoğraf eklenmemiş

VİDEOLAR

    Henüz video eklenmemiş

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

AHMET KURAL

İDEALTEPE MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ NO:200 D.11

Maltepe / İstanbul - Anadolu

Telefon: (0532) 283 22 05

İLETİŞİM FORMU

e-Mükellef

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2021