ÜYELİK
MENÜ

Bülent Irkkan

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Çankaya / Ankara

Bülent Irkkan Hakkında

Bülent Irkkan  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. 1982 yılında mali müşavirlik hikayesi başladı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde, çeşitli sektörlerde  faaliyet gösteren bir çok firmaya mali müşavirlik hizmeti verdi. Halen Ankara'daki mali müşavirlik ofisinde "sürekli değişim/sürekli gelişim" şiarıyla, proaktif, değer ve fark yaratan, müşteri odaklı bir anlayışla mali müşavirlik hizmetleri vermekte olup, bağımsız denetim faaliyeti yanı sıra ticaret ve iş mahkemelerinde bilirkişilik yapmaktadır.  Bu faaliyetlerinin yanısıra şirketler iş geliştirme ile ilgili mentörlük yapmaktadır. 

HİZMET İLKELERİ: 

 • Kredibilite : güvenilirlik,inandırıcılık, dürüstlük,
 • Güvenlik
 • Ulaşılabilirlik,
 • İletişim,
 • Müşteriyi anlama,
 • Karşılık verme,
 • Yetkinlik,
 • Nezaket,
 • Sır saklama,
 • Empati,
 • Değer yaratma,
 • Fark yaratma,
 • Gelişmelerin farkında olma, 
 • Müşteri memnuniyeti
 • Çözüm
 • Sürekli gelişim.

NE İSTEDİĞİNİZİ BİLİYORUZ...

www.irkkan.com

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

Mali Danışmanlık Hizmetleri

 • Mali konularda danışmanlık
 • Vergi Danışmanlığı
 • Vergi planlaması
 • Revizyon ve denetim
 • Muhasebe sistemi kurulumu
 • MSİ/GMSİ/Beyanname hizmetleri
 • İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışmanlığı
 • Yönetim Danışmanlığı 
 • AR-GE ve Tasarım Danışmanlığı
 • Teknokent Danışmanlığı
 • Ticaret ve İş Davalarında Danışmanlık Hizmetleri
 • Ticaret Hukuku Danışmanlık Hizmetleri
 • Kambiyo mevzuatı danışmanlığı

Vergi ve İş Mevzuatı İle İlgili Hizmetler

 • Defter tutma hizmetleri
 • Bordrolama hizmetleri
 • SGK, Çalışma ve sosyal Güvenlk Bakanlığı ve İş-kur Hizmetleri
 • Uyuşmazlık ve uzlaşma 
 • Vergi iadeleri
 • Vergi muafiyet ve istisnaları
 • SGK teftişlerinin verilmesi, ilişiksiz belgelerinin alınması

Ticaret Şirketleri ile İlgili İşlemler

 • Şirket kuruluş işlemleri
 • Şirket devir, dönüşüm, birleşme ve bölünme işlemleri
 • Tasfiye işlemleri 
 • Adi ortaklık işlemleri
 • Ticaret sicili ve ticaret odası işlemleri 
 • Genel kurul işlemleri
 • Sanayi sicil belgesi alınması işlemleri
 • Sağlık tesisleri belgelendirme hizmetleri

Yabancı Sermayeli Şirketler

 • Yabancı sermayeli şirket/irtibat bürosu  kuruluş işlemleri
 • Yabancı personel çalışma izni işlemleri

Teşvik, Hibe ve Destek

 • Yatırım teşvik mevuzatı ile ilgli danışmanlık ve belgelendirme hizmetleri,
 • Tubitak, KOSGEB, IPARD proje danışmanlığı
 • ARGE Merkezi kurulumu 

Denetim ve Raporlama Hizmetleri

 • Şirket değerleme
 • Sermayenin ödendiğine dair tespit raporları
 • Öz sermaye tespit raporu
 • Yerli katkı oranı tespit raporu
 • AB fonlarından desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması
 • Transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye raporları
 • Hile denetimi

Çözüm Ortaklığı

Her sektörde ve her ölçekte faaliyet gösteren KOBİ'lerin gereksinim duydukları bilgiye, yasal ve kalıcı çözümlere hızla ulaşabilecekleri bir buluşma noktası oluşturmak amacıyla, her biri konularında uzman kurum, kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak  ülkemiz KOBİ’lerinin ticari sınai faaliyetleri sırasında karşılaştıkları sorunların çözümüne katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. 

Çözüm ortaklığı alanları: 

 • Marka ve patent işlemleri
 • Hibe destek projelerinin hazırlanması
 • AB projelerinin hazırlanması 
 • IPARD projelerinin hazırlanması 
 • Kullanılabilirlik test ve analizlerinin yapılması
 • Yatırım projelerinin takibi
 • Yeme/içme sektörü denetim ve danışmanlık, projelendirme ve kurulum hizmetleri

Soru Sor

Güvenlik Kodu

SORU CEVAP (1)

 • ERAY ERDOĞDU
  ERAY ERDOĞDU
  20.06.2019 15:11

  Merhaba Bülent Bey, Banka bonosu aldık. Muhasebe kayıt işlemi nasıl yapılıyor. Yardımcı olabilir misiniz? Teşekkürler.

  • Bülent Irkkan
   Bülent Irkkan
   21 Haziran 2019 09:44

   Merhaba Eray Bey, 

   Satın almış olduğunuz banka bonosu menkul kıymet olarak tanımlanmaktadır. 

   Menkul kıymetler, faiz geliri veya kar payı sağlamak veya fiyat değişmelerinden faydalanarak kar elde etmek amacı ile bir süre elde tutulmak üzere alınan hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, yatırım fonu katılma belgesi, kar zarar ortaklığı belgesi, gelir ortaklığı senedi, varlığa dayalı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları gibi finansal araçlardır.

   Bilançonun dönen veya duran varlıklar içerisinde yer alan menkul kıyet kıymet kalemlerinin, dönen varlıklar içerisinde yer alan kalemleri "Tek Düzen Hesap Planı" na göre aşağıdaki gibidir. 

   Dönen Varlıklar 
   110-Hisse Senetleri
   111. Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları
   112-Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonoları
   118-Diğer Menkul Kıymetler

   Satın almış olduğunuz banka bonolarını "111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Boboları" hesabında takip etmeniz gerekmektedir. 

   Vergi Usul Kanunu'nun "Menkul Kıymetler" başlıklı 279. maddesinde; 

   • Hisse senetleri ile fon portföyünün en az % 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeliyle,
   • Bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayiciyle
   • Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle (kıst getiri) hesaplanacağı,
   • Ancak, borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler, alış bedeli ile

             değerleneceği hüküm altına alınmıştır. 

   Alış bedeli ölçüsüne göre değerlenecek menkul kıymetler;

   • Hisse senetleri,
   • Fon portföyünün en az % 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri,
   • Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler,

               - Kar-zarar ortaklığı belgeleri
               - Gelir ortaklığı senetleri
               - Geçici ilmuhaberler

   Borsa Rayici Ölçüsüne Göre Değerlenecek Menkul Kıymetler

   İlke olarak, yukarıda açıklanan "alış bedeliyle değerlenmesi gereken menkul kıymetler"in dışında kalan tüm menkul kıymetlerin borsa rayici ile değerlenmesi öngörülmüştür. Borsa rayici VUK'nun 263. maddesinde tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya göre, borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son işlem gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerlerini ifade eder.

   Bu tanım kapsamında İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında işlem gören ve borsa rayici ile değerlenecek menkul kıymetlere verilebilecek örnekler ise devlet tahvili ve hazine bonoları ile özel kesim tahvil ve bonoları, gelir ortaklığı senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetlerdir. 

   Bu kapsamda dönem sonu değerlenmesi gereken menkul kıymetlere ilişkin ortaya çıkan dönem sonu değerleme farkları ilgili dönem kazancı ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 

   Kıst Getiri Ölçüsüne Göre Değerlenecek Menkul Kıymetler:

   Borsa rayicine göre değerlenmesi gereken menkul kıymetlerin borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğunun  anlaşılması halinde, değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle  hesaplanır. Bu şekilde değerlemeye konu edilebilecek menkul kıymetler; 

   İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında işlem göremeyen ve dolayısıyla borsa rayici bulunmayan özel sektör tahvilleri, finansman bnoları, banka bonoları, varlığa dayalı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri ve alış bedeli ile değerlenemeyen yatırım fonu katılma belgeleridir. 

   Sonuç olarak, şirketinizin satın olmuş olduğu banka bonolarının "111-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları" hesabına kaydedilmesi, borsa rayici var ise "değerlemeden önceki son işlem günündeki borsa işlemlerinin ortalama değerine göre"", borsa rayici yok ise "  menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle" buunur ve değerleme farkları ilgili dönem kazancı ile ilişkilendirilir.         

   İyi çalışmalar dilerim. ,

   Bülent Irkkan, SMMM

FOTOĞRAF GALERİSİ

Henüz fotoğraf eklenmemiş

VİDEOLAR

  Henüz video eklenmemiş

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ofis

Meşrutiyet Caddesi No: 42/8

Çankaya / Ankara

Telefon: (0505) 421 42 11

Fax: (0312) 433 65 45

İLETİŞİM FORMU

e-Mükellef

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2021