ÜYELİK
MENÜ

E-Denet Mali Müşavirlik

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

Maltepe / İstanbul

E-Denet Mali Müşavirlik Hakkında

İŞİNİZ BİZİMLE GÜVENDE

E-Denet Mali Müşavirlik, 2012 yılında SMMM, Bağımsız Denetçi Engin SOĞANCI tarafından kurulmuştur.

“Dinamizm ve sürdürülebilir müşteri odaklılık” her zaman önceliğimiz olmuştur.

Günceli yöneten, geleceği sistematize eden, özgün hizmet anlayışıyla her zaman yanınızdayız.

VİZYONUMUZ

Yenilikçi ve dinamik anlayışımızla "değer" eksenli bir kurumsal yapı olarak mesleğimizde öncü ve örnek olmak.

MİSYONUMUZ

Meslek ahlakı, şeffaflık, dürüstlük, gizlilik ve disiplin ilkelerimizden asla ödün vermeden siz müşterilerimizin soru ve sorunlarını kendi sorunlarımız bilerek, bizlere emanet ettiğiniz şirketleriniz için güvenilir, yüksek kaliteli butik hizmet üretmek ve sınırsız müşteri memnuniyeti için beklentilerin ötesinde çözüm odaklı hizmet sunmaktır.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

• Güvenilirlik

• Yenilikçilik

• Sorumluluk

• Dürüstlük

• Profesyonellik

• Hizmetlerin Kalitesi

• Mesleki özen ve titizlik

• Sürdürülebilirlik

• Müşteri odaklılık

• Motivasyon

• İletişim

• Değişim Yönetimi

• Ekip çalışması

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

MUHASEBE KAYITLARI

Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz ve yorumların yapılarak şirketlerin verimliliğine katkı sağlamak

Alış, Satış,  Gider faturaları, Tahsilat ve Tediye Makbuzları ile Kasa, Çek, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi. Faaliyette bulunulan sektörün özelliğine göre muhasebe sisteminin kurulması

Oluşturulan tüm muhasebe kayıtlarının vergi, sosyal güvenlik ve diğer kanunlarına uygunluğun kontrolü ve kontrol sonrası düzeltme işlemlerinin yapılması

Muhasebe kayıtlarının işlenmesi ve kontrolü sonrası, mizanda bulunan tüm hesapların şekli ve içerik kontrollerinin yapılarak mutabakatların yapılması. Cari hesap, denetim notları, düzeltme öncesi ve sonrası durumu gösterir çalışma  kağıtları ile yapılan mutabakatların belgelere dayandırılması.                                                                                                                           

Bilgi, Deneyim ve Teknik yetersizlikler nedeniyle, Muhasebe Kayıtlarında Yapılan hata ve oluşan eksikliklerin giderilmesi için Firma içi personele eğitim verilmesi,

Firmanın ve Sektörün içinde bulunduğu, üretim gücü, piyasası, hammadde temini, finansal durumu ve benzeri kriterleri değerlendirerek; Firmanın Ekonomik dalgalanmalardan ne şekilde etkileneceğini tespit etmek amacıyla, Aylık Rapor standartları oluşturmak ve bu raporları analiz ederek sürecin en iyi şekilde yönetmesine destek olmak

Aylık, Üç aylık, Altı aylık ve Yıllık olarak Gelir-Gider- Kar-Zarar  Bütçesi, Nakit Akış Bütçesi, Yapmak. Fiili gerçekleşmeleri ay sonlarında Bütçeler ile kıyaslamak. Aylık Bilanço, Gelir Tablosu Hazırlamak, Gelir Tablosu ve Bilanço Kalemlerinin Dikey ve Yatay Finansal analizlerini yaparak Firmanın Banka ve Diğer Finans Kurumları nezdindeki kredibilitesini ölçmek.

KDV, Muhtasar, Damga, Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Vergi Mevzuatı çerçevesinde hazırlamak, tahakkuk ettirmek ve ödemelerin yapılabilmesi için firmaya tahakkukları  iletmek

Vergi Daireleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı,  Sosyal Güvenlik Kurumlarındaki açılış, yazışma, düzletme, itiraz, şifre alma ve diğer işlemleri yapmak.

Firmalardan, Çalışanların aylık Puantaj, Kazanç, Ek Kazanç, İndirim v.b. bilgilerini alarak, Aylık  Ücret Bordrolarını hazırlamak. Bankaya Yatması gereken Maaş ve Asgari Geçim  İndirimi  (A.G.İ.) Tutarlarını bildirmek.

SSK bildirgelerini hazırlanmak, tahakkuk ettirilmek ve ödemelerinin yapılabilmesi için ilgili departmana iletilmek

BEYANNAME HİZMETLERİ

K.D.V.          : 1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar  ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin    karşılaştırmalı analizinin yapılması. 

MUHTASAR    : Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve Bildirimi ile Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı   Raporlanması. 

GELİR           : Ticari Kazanç (1. ve 2. sınıf Tüccarlar ve adi ortaklıklar) Menkul Sermaye İradı (Faiz, Temettü, alım satım kazancı)   Gayrimenkul   Sermaye  (Kira Geliri)   Diğer Gelirlere ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin    Hazırlanması, Tahakkuku ve bildirimi. 

KURUMLAR    : Tam ve Dar Mükelleflere ait Yıllık kurumlar vergisi beyannamenin hazırlanması Tahakkuku ve bildirimi. 

B.S.M.V.       : Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi  Beyanı, Tahakkuku ve bildirimi 

SSK             : Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık SSK Bildirimlerinin yapılması Hizmet Listeleri ile Tahakkuk fişlerinin bildirilmesi 

BORDRO       : Çalışanlara ilişkin aylık bordroların hazırlanması. Aylık ve yıllık olarak işverene maliyetine ilişkin raporlama ve analizlerin      yapılması. 

BAĞKUR        : Bağ-Kur nezdinde açılış, kapanış, değişiklik, düzeltme, güncelleme işlemlerinin yapılması 

ŞİRKET KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME HİZMETLERİ

Anonim Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu

Adi Ortaklık   Kuruluşu

Şahıs Firması Kuruluşu

Şirket Dönüşüm İşlemleri (Ltd.Şti.’den Anonim Şirkete veya Tersi Dönüşüm)

Şirket Dönüşüm İşlemleri (Şahıs firmasından Sermaye Şirketine veya Tersi Dönüşüm)

Şirket Birleşmeleri

Şirket Bölünmeleri

Sermaye Artırımı ve Sermaye Ödendi rapor düzenleme

Hisse Devri

Adres Nakli

Şube, Depo, Teşhir, Fabrika vb. Asıl işyerine bağlı ek birimlerin Açılışı

Anonim Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri

Anonim Şirket Mali Genel Kurulu İşlemleri

Şirket imza Yetkilisi Atanması

Ana Sözleşmedeki maddelerinin Değişikliği

Tasfiye Giriş işlemleri

Tasfiye Sonu işlemleri

OUTSOURCHING (DIŞ KAYNAK) TEMİNİ FİRMA İÇİ SÜRELİ – SÜRESİZ DIŞ KAYNAK TEMİNİ HİZMETLERİ

Bordrolama

Cari Hesap Mutabakatları

Banka Kayıtlarının girilmesi

Ay içi evrak ve diğer hareket girişleri

İç Denetim

Raporlama

Analiz

Muhasebe Sistemi Kurulması

Finans Sistemi Kurulması

Verimlilik ve Karlılık Atışı için Maliyet Sistemi Kuruluşu

SGK ve İŞKUR TEŞVİKLERİ

SGK Prim Teşviklerinden Hiç Faydalanmıyor veya Eksik Faydalanıyor Olabilirsiniz.

Sosyal güvenlik alanındaki teşvikler yeterli ve güvenli bilgiye sahip kişilerce takip edilmesi halinde işyerlerinin işçilik maliyetlerini reel anlamda düşürmekte, piyasa koşullarında rekabet gücünü arttırmaktadır.

Bu kapsamda yapılacak çalışma ile işyerlerinizin yürürlükteki teşviklerden faydalanıp faydalanmadığı incelenerek sizlere ön bilgi sunulmaktadır.

Her 100 şirketten 90’ının istihdam teşviklerinden tam olarak yararlanamadığını veya eksik yararlandığını ve bu nedenle her ay fazla sigorta primi ödediklerini biliyor muydunuz?

Yararlanmadığınız yada eksik yararlandığınız teşviklerden kaynaklı “GİZLİ MALİYET” leriniz söz konusu olabilir

İŞVERENLERE SAĞLANAN PRİM TEŞVİKLERİ

5510 : Kuruma borçlu olmayanlara Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası işveren hissesinden 5 puanlık teşvik,

46486, 56486, 66486 : Bölgesel teşvik, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası primlerinin işveren hissesinin 6 puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirim sağlanarak teşvik.

25510, 16322, 26322 : Yatırımteşvik belgesi kapsamında İşveren hissesi SPEK altı üzerinden %100 sağlanan teşvik,

6111 : Genç Ve Kadın İstihdamı İle Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamının isabet eden tutar kadar indirim sağlanan sigorta prim teşviki

6645 :İşbaşı eğitime programını tamamlayanların istihdamı halinde uygulanan işveren hissesi SPEK taban üzerinden %100 sigorta prim teşviki 

14857 : Engelli sigortalı istihdamında işveren verilen İşveren hissesi SPEK altı üzerinden %100 sigorta prim teşviki

5746, 15746 : Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde İşveren hissesi SPEK tamamı üzerinden %50 sigorta prim teşviki

15921 : İşsizlik ödeneği alanları işe alan işverenlere uygulanan prime esas kazanç alt sınır üzerinden tahakkuk eden kısa vadeli sigorta kolları prim oranının 1 puanlık kısmı ile MYÖ ve GSS primlerinin %100 sigorta prim teşviki

17103, 27103 : İşkura kayıtlı işsizlerin istihdamına yönelik İlave istihdam sigorta prim teşviki. İmalat ve bilişim sektörü 5.412 TL 'ye kadar, diğer sektörler asgari ücret düzeyinde kazançlar için işçi işveren primlerine yönelik teşviktir.

17103,27103 : İlave İstihdam Prim ve Ücret Desteği. 01.02.2019 - 30.04.2019 tarihleri arasında 17103, 27103 sayılı kanun şartlarını taşıyan personeller için prim ödeme gün sayısının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak ücret desteği ve prim desteğine yönelik teşviktir.

KDV İadesi Başvuru Dokümantasyonun Hazırlanması Hizmetleri

KDV iadesi başvurusu için gerekli listelerin (indirilecek KDV, yüklenilen KDV v.b.) ve diğer dokümantasyonun mevzuata uygun olarak hazırlanması,

KDV iade tutarının hesaplamasıyla ilgili belge ve bilgilerin gözden geçirilmesi, gerekli mevzuata referanslarının sağlanması, yoğun deneyimlerimize dayalı ve mevzuata uygun olarak risksiz ve maksimum iade almayı sağlayan sistemin kurulmasının sağlanması,  

Gerekli listelerin internet Vergi Dairesi (V.D.) üzerinden yüklenmesinin sağlanması,

KDV iadesi kontrol raporu ve eksiklik yazılarının V.D.’den alınması, cevap ve açıklamalar için gerekli bilgi ve belgelerin tespiti, sağlanması için gerekli organizasyonun yapılması, mevzuata uygun olarak cevap yazılarının hazırlanması ve V.D.’ne teslim edilmesi ile internet V.D. aracılığıyla revize edilen liste ve dokümantasyonun yüklenmesi,

Vergi İdaresi ile olan ilişkilerin yürütülmesinde destek verilmesi,

Gerektiğinde müşterimizle birlikte V.D.’nin ziyaret edilerek KDV iade dosyasının problemsiz bir şekilde kapanmasının sağlanması

Soru Sor

Güvenlik Kodu

SORU CEVAP

Henüz soru sorulmamış

FOTOĞRAF GALERİSİ (1)

VİDEOLAR

    Henüz video eklenmemiş

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

İletişim

Cevizli Mah. Tansel Cad. Bulut Plaza No: 12-18 D. 14 Maltepe / İSTANBUL

Maltepe / İstanbul - Anadolu

Telefon: (0533) 639 64 88

İLETİŞİM FORMU

e-Mükellef

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2021