ÜYELİK
MENÜ

Halil Alkış

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kuşadası / Aydın

Halil ALKIŞ Hakkında

HALİL ALKIŞ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLİK kurucu yöneticimiz HALİL ALKIŞ'ın 1979 yılında mesleğe başlamasıyla temelleri atılmış ve müşterilerine geniş bir hizmet portföyü sunarak en köklü mali müşavirlik firmalarından biri olmuştur.

Ülkemizin içinde olduğu ekonomik, politik ve sosyal alanlardaki dinamik sürecin yarattığı fırsat ve imkanlar kadar, tehlikeler ve zorluklar da iş çevrelerini etkilemektedir. Bu süreç içerisinde doğru analiz ve tespitlerle, karşılaşılan sorunların çözümünde, bilgi birikimi ve tecrübeye dayanan güvenilir muhasebe ve danışmanlık hizmetleri, iş dünyası için vazgeçilmez bir unsur olmaktadır.

Bugün geçmişe dönüp baktığımızda söz konusu sürecin üstesinden gelecek bilgi birikimimiz, gelecekte yaşayacağımız değişimleri karşılayabilecek düzeydedir. Şüphesiz ki, sağlanacak Muhasebe, danışmanlık ve denetim hizmetlerinin değeri, bu çalışmaları yürüten kişilerin bağımsız ve konularında uzman olmalarına bağlıdır.

HALİL ALKIŞ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLİK olarak inancımız; Mali Müşavir seçimine vereceğiniz önemin, en az yeni yatırım alanları için vereceğiniz kararlar kadar önemli olduğu yönündedir. Günümüzün global ve karmaşık mali yapısında, muhasebe, danışmanlık ve denetim hizmetlerinin yanında, en uygun maliyetle, en kısa sürede, tüm sorunlarınızı kapsayacak şekilde yer alacak çözüm yöntemleri ile, hedeflerinizi gerçekleştirmek için her zaman yanınızdayız.

Müşterilerimizin muhasebe ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili beklentilerini, mevzuat çerçevesinde, mesleki sorumluluk, hassasiyet ve etik kuralları içinde tutarlı, etkin, verimli, tarafsız ve en kısa zamanda karşılamak amacı ile hizmet vermek ve kurumsal kültürümüzün temelinde yatan, müşterilerimizle yakın çalışarak işlerinin bir parçası olmakta ve müşterilerimize yüksek standartlarda çözüm önerilerini sunmaktayız.

HALİL ALKIŞ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLİK mevcut ve gelecek müşterilerimizin muhasebe ve vergi mevzuatı açısından mahremiyetinin özenle korunmasını kendisine ilke edinmiştir.

HALİL ALKIŞ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLİK vermiş olduğu muhasebe danışmanlık ve denetim hizmetleri ekonominin tüm sektörlerini kapsamakta olup geniş bir hizmet yelpazesine yayılmıştır.

HALİL ALKIŞ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLİK 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında muhasebe, sosyal güvenlik hukuku, vergi hukuku ve danışmanlık hizmetleri veren uzman bir kuruluştur.

3568 Sayılı SMMM Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

ALKIŞ MALİ MÜŞAVİRLİK

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

HİZMETLERİMİZ

 • Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz ve yorumların yapılarak şirketlerin verimliliğine katkı sağlamak
 • Alış, Satış,  Gider faturaları, Tahsilat ve Tediye Makbuzları ile Kasa, Çek, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi. Faaliyette bulunulan sektörün özelliğine göre muhasebe sisteminin kurulması
 • Oluşturulan tüm muhasebe kayıtlarının vergi, sosyal güvenlik ve diğer kanunlarına uygunluğun kontrolü ve kontrol sonrası düzeltme işlemlerinin yapılması
 • Muhasebe kayıtlarının işlenmesi ve kontrolü sonrası, mizanda bulunan tüm hesapların şekli ve içerik kontrollerinin yapılarak mutabakatların yapılması. Cari hesap, denetim notları, düzeltme öncesi ve sonrası durumu gösterir çalışma  kağıtları ile yapılan mutabakatların belgelere dayandırılması.                                                                                                                           
 • Bilgi, Deneyim ve Teknik yetersizlikler nedeniyle, Muhasebe Kayıtlarında Yapılan hata ve oluşan eksikliklerin giderilmesi için Firma içi personele eğitim verilmesi,
 • Firmanın ve Sektörün içinde bulunduğu, üretim gücü, piyasası, hammadde temini, finansal durumu ve benzeri kriterleri değerlendirerek; Firmanın Ekonomik dalgalanmalardan ne şekilde etkileneceğini tespit etmek amacıyla, Aylık Rapor standartları oluşturmak ve bu raporları analiz ederek sürecin en iyi şekilde yönetmesine destek olmak
 • Aylık, Üç aylık, Altı aylık ve Yıllık olarak Gelir-Gider- Kar-Zarar  Bütçesi, Nakit Akış Bütçesi, Yapmak. Fiili gerçekleşmeleri ay sonlarında Bütçeler ile kıyaslamak. Aylık Bilanço, Gelir Tablosu Hazırlamak, Gelir Tablosu ve Bilanço Kalemlerinin Dikey ve Yatay Finansal analizlerini yaparak Firmanın Banka ve Diğer Finans Kurumları nezdindeki kredibilitesini ölçmek.
 • KDV, Muhtasar, Damga, Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Vergi Mevzuatı çerçevesinde hazırlamak, tahakkuk ettirmek ve ödemelerin yapılabilmesi için firmaya tahakkukları  iletmek
 • Vergi Daireleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı,  Sosyal Güvenlik Kurumlarındaki açılış, yazışma, düzletme, itiraz, şifre alma ve diğer işlemleri yapmak.
 • Firmalardan, Çalışanların aylık Puantaj, Kazanç, Ek Kazanç, İndirim v.b. bilgilerini alarak, Aylık  Ücret Bordrolarını hazırlamak. Bankaya Yatması gereken Maaş ve Asgari Geçim  İndirimi  (A.G.İ.) Tutarlarını bildirmek.
 • SSK bildirgelerini hazırlanmak, tahakkuk ettirilmek ve ödemelerinin yapılabilmesi için ilgili departmana iletilmek

 BEYANNAME HİZMETLERİ

 • K.D.V.          : 1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar  ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin    karşılaştırmalı analizinin yapılması. 
 • MUHTASAR    : Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve Bildirimi ile Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı   Raporlanması. 
 • GELİR           : Ticari Kazanç (1. ve 2. sınıf Tüccarlar ve adi ortaklıklar) Menkul Sermaye İradı (Faiz, Temettü, alım satım kazancı)   Gayrimenkul   Sermaye  (Kira Geliri)   Diğer Gelirlere ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin    Hazırlanması, Tahakkuku ve bildirimi. 
 • KURUMLAR    : Tam ve Dar Mükelleflere ait Yıllık kurumlar vergisi beyannamenin hazırlanması Tahakkuku ve bildirimi. 
 • B.S.M.V.       : Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi  Beyanı, Tahakkuku ve bildirimi 
 • SSK             : Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık SSK Bildirimlerinin yapılması Hizmet Listeleri ile Tahakkuk fişlerinin bildirilmesi 
 • BORDRO       : Çalışanlara ilişkin aylık bordroların hazırlanması. Aylık ve yıllık olarak işverene maliyetine ilişkin raporlama ve analizlerin      yapılması. 
 • BAĞKUR        : Bağ-Kur nezdinde açılış, kapanış, değişiklik, düzeltme, güncelleme işlemlerinin yapılması                                           

 ŞİRKET  KURULUŞ  VE ÖRGÜTLENME HİZMETLERİ

 • Yabancı Şirket Kuruluşu (Anonim ve Limited)
 • Yabancı Şirket Şube veya irtibat Bürosu Açılışı
 • Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu
 • Anonim Şirket Kuruluşu
 • Limited Şirket Kuruluşu
 • Adi Ortaklık   Kuruluşu
 • Şahıs Firması Kuruluşu
 • Şirket Dönüşüm İşlemleri (Ltd.Şti.’den Anonim Şirkete veya Tersi Dönüşüm)
 • Sermaye Artırımı ve Sermaye Ödendi rapor düzenleme
 • Hisse Devri
 • Adres Nakli
 • Şube, Depo, Teşhir, Fabrika vb. Asıl işyerine bağlı ek birimlerin Açılışı
 • Anonim Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri
 • Anonim Şirket Mali Genel Kurulu İşlemleri
 • Şirket imza Yetkilisi Atanması
 • Ana Sözleşmedeki maddelerinin Değişikliği
 • Tasfiye Giriş işlemleri
 • Tasfiye Sonu işlemleri

VERGİ DANIŞMANLIĞI 

GAYRİMENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

 • TL ve Döviz Cinsinden Konut Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 • TL ve Döviz Cinsinden İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 • İşyeri Kira Gelirlerinden artan Stopaj alacağının iade işlemleri
 • Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi
 • Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye’de elde ettiği Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 • Çifte Vergilendirmeyi önleme antlaşması çerçevesinde elde edilen Gayrimenkul Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 • Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi
 • Gayrimenkul Sermaye Gelirlerinin istisnaları, muafiyetleri Konularında Danışmanlık

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

 • TL ve Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat Faiz Geliri Vergilendirilmesi
 • Hazine Bonosu Faiz Geliri Vergilendirilmesi
 • Eurobondlardan elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
 • Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi
 • Kar Paylarının (Temettü Geliri) Vergilendirilmesi
 • Repo Faiz Geliri Vergilendirilmesi
 • Borsa Alım, Satım Kazancı Vergilendirilmesi
 • Gayrimenkul Alım, Satım Değer Artış Kazancı Vergilendirilmesi
 • Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi
 • Menkul Sermaye İratlarının istisnaları, muafiyetleri vb. Konularda Danışmanlık

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ (GELİR VERGİSİ)

 • Ticari Faaliyetlerin Özellikleri
 • Şahıs Şirketlerinin Ortaklık Yapısı ve Vergilendirmede özellik arz eden hususlar
 • Bilanço esasına tabi Birinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi
 • İşletme Hesabı esasına tabi İkinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi
 • Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş Koşulları
 • İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş Koşulları
 • Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler
 • Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler
 • Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek ve indirilemeyecek Giderler
 • Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinin Vergilendirilmesi
 • Ticari Kazancın Tespiti ve İstisnaları (PTT Acenteleri istisnası, Serbest Bölge istisnası, Eğitim Öğretim İşletmeleri istisnası, Sergi Panayır İstisnası,AR-GE istisnası, Gemilerin 2.sicile kayıtlı olması nedeniyle oluşan istisnalar, Yatırım İndirimi İstisnası, 5811 Sayılı Kanun Kapsamındaki İstisnalar
 • Yurtdışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu
 • Geçici Verginin Mükellefleri
 • Geçici Vergi Dönemleri, Kapsamına Girmeyen Kazançlar,Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti, Geçici Verginin Eksik Beyan edilmesi Durumu, Geçici Vergi Beyannamesine eklenecek Belgeler
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine Dahil Edilen Kazan ve İratlardan Yapılacak İndirimler (Sigorta Şirketlerine ve BES Ödenen Katkı Payları, Eğitim ve Sağlık Harcamaları, Bağış ve Yardımlar, Sınırlı İndirilecekler, Sınırsız İndirilecekler, Sponsorluk Harcamaları, Araştırma ve Geliştirme Harcamaları, Doğal Afetler ile ilgili Ayni ve Nakdi Bağışlar, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansına Yapılan Bağış, Yardım ve Sponsorluk Harcamaları, Diğer Kanunlara göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar)
 • Beyanname üzerinden Hesaplanan Vergiden Mahsup ve Kalan Kısmın iadesi
 • Mahsuben İade
 • Nakden İade
 • Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu
 • Geçici Verginin Mahsubu ve iadesi
 • Yıllık Beyannamenin Verilme Yeri ve Zamanı
 • Özellik Arz eden Durumlarda Gelir Vergisi Beyanının Verilmesi (Ölüm, Gaiplik, Kısıtlılık)
 • Hesaplanan Verginin Ödenme Zamanı ve Yeri
 • Beyannameye Eklenecek Bildirim ve Belgeler
 • Beyanname Vermeyenlere Uygulanacak Yaptırımlar

KURUM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

 • Kurumlar Vergisinin Konusu ve  Özellikleri
 • Kurumlar Vergisi Tam ve Dar mükellefleri ve Özellikleri (Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, İş Ortaklıkları (Joint Venture), Döner Sermayeli İşletmeler
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler
 • Diğer Kanunlarda Yer Alan Muafiyetler
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İstisna Kapsamına Alınan Kazançlar
 • Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar
 • Uluslar arası Antlaşmalarla Sağlanan İstisnalar ve Uluslar arası Kurumlara Tanınan İstisnalar
 • İstisna Uygulaması ve Önemli Konular
 • Safi Kurum Kazancının Tespiti
 • Safi Kurum Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler
 • Safi Kurum Kazancının Tespitinde Zarar Mahsubu
 • Safi Kurum Kazancının Tespitinde Diğer İndirimler
 • Safi Kurum Kazancının Tespitinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 • Beyanname Verilme Zamanı, Yeri ve Eklenecek Belgeler
 • Yıl İçinde Tevkif Yoluyla Yapılan Vergi Kesintilerinin durumu
 • Vergi Alacaklarının İadesi ve Mahsubu

OUTSOURCING (DIŞ KAYNAK) TEMİNİ FİRMA  İÇİ SÜRELİ – SÜRESİZ

DIŞ KAYNAK TEMİNİ HİZMETLERİ

 • Bordrolama
 • Cari Hesap Mutabakatları
 • Banka Kayıtlarının girilmesi
 • Ay içi evrak ve diğer hareket girişleri
 • İç Denetim
 • Raporlama
 • Analiz
 • Muhasebe Sistemi Kurulması
 • Finans Sistemi Kurulması
 • Verimlilik ve Karlılık Atışı için Maliyet Sistemi Kuruluşu

Soru Sor

Güvenlik Kodu

SORU CEVAP (1)

 • Can Berk Koç
  Can Berk Koç
  11.06.2021 22:44

  Merhaba, Halil Bey, ben 37 yaşında, kuşadasına 2 yıl kadar önce gelmiş, İstanbul'lu bir ressamım. Eskiden kurumsal olarak çalışırken pandemi sonrası online özel dersler ve youtube videoları ile çalışmalarıma devam ediyor, kişisel sanat çalışmalarımın satışını organize ediyorum. Yaptığım bu işleri resmiyete dökmek ve büyütmek için bir home-ofis çalışacağım bir şahıs şirketi kurmak istiyor. Bu konuda bilgi almak ve soru sormak için sizi 14 Haziran Pazartesi ofisinizde tercihen erken bir saatte ziyaret ederek bilgi almak istiyorum. Müsait iseniz randevu almak isterim. Cevabınızı bekliyorum. İyi günler dilerim

MAKALELER

Henüz makale eklenmemiş

FOTOĞRAF GALERİSİ (2)

VİDEOLAR

  Henüz video eklenmemiş

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

ALKIŞ MALİ MÜŞAVİRLİK / HALİL ALKIŞ SMMM

ALKIŞ MALİ MÜŞAVİRLİK CAMİKEBİR MAHALLESİ CEPHANE SOK. NO:4/106 KUŞADASI AYDIN

Kuşadası / Aydın

Telefon: (0530) 066 64 21

Fax: (0256) 614 64 72

İLETİŞİM FORMU

e-Mükellef

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2021