ÜYELİK
MENÜ

My Ofis Danışmanlık Ve Smmm Bürosu

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

Fatih, Büyükçekmece, Sarıyer, Üsküdar, Ümraniye / İstanbul

My Ofis Danışmanlık ve SMMM Bürosu Hakkında

My Ofis olarak  amacımız, toplumda güven oluşturmak ve önemli sorunlara çözüm üretmektir. Biz; denetim, danışmanlık,Sosyal Güvenlik ve vergi hizmetleri alanında kaliteli hizmet sunmaya odaklanmış, 6 mali müşavirin oluşturduğu bir ekibiz.

2001’den bu yana Türkiye’de iş dünyasına hizmet sunan My Ofis olarak;  profesyonel kadromuz ile müşterilerimizin aradığı değeri yaratmak için çalışıyoruz.

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

Hizmetlerimiz

My Ofis olarak amacımız, toplumda güven oluşturmak ve önemli sorunlara çözüm üretmektir.

Kurumunuzun büyüklüğü ne olursa olsun, size sunabileceğimiz hizmetler hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki konu başlıklarını inceleyebilirsiniz.

Vergi Danışmanlığı

Doğru çözümler, doğru sonuçlar...

Vergi mevzuatı dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de sık sık değişmektedir. Mevzuatın çok çeşitli olması ve yoruma açık düzenlemeler vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. Bu durum, çoğu zaman vergisel risklerin öngörülememesine ve cezai yaptırımlara maruz kalınmasına sebep olmaktadır. Bazen de muafiyet ve istisna avantajlarının kullanılamaması; teşvik ve indirim fırsatlarının kaçırılması gibi sonuçlara yol açmaktadır.

Şirketiniz için vergisel riskleri minimize etme ve avantajları yakalama imkânı ancak doğru ve zamanında rehberlik ile mümkündür. İhtiyaç duyacağınız profesyonel çözümler için deneyimli kadromuzla yanınızdayız.

Vergi danışmanlığı hizmetlerimizi aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Yerel ve uluslararası kurumlar vergisi ve gelir vergisi,
 • Vergi stopajı, 
 • Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, BSMV ve KKDF gibi işlem üzerinden alınan vergiler,
 • Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler,
 • Uluslararası vergi anlaşmaları, 
 • Yatırım teşvikleri,
 • Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine özel danışmanlık hizmetleri,
 • Spesifik konularda inceleme ve araştırma yapılarak görüş verilmesi,
 • Yurt içinde ve yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürosu kurulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması,
 • Vergi planlaması, şirket yapılandırmaları.

Dolaylı Vergiler (KDV,ÖTV)

Dolaylı vergiler, şirketlerin ticari işlemlerini ve nakit akışlarını önemli ölçüde etkiliyor.

Doğru kurgulanmaması ve muafiyet, istisna, indirim ve iade haklarının yeteri kadar bilinmemesi halinde, şirketler için önemli finansal yükler oluşturma riski içeren dolaylı vergiler şunlardır:

 • Katma değer vergisi,
 • Özel tüketim vergisi,
 • Banka ve sigorta muameleleri vergisi,
 • Özel iletişim vergisi,
 • Damga vergisi,
 • Gümrük vergisi,
 • Harçlar.

Özellikle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi, ticari işlemlerin taraflarının finansal hak ve yükümlülüklerini önemli ölçüde etkilemektedir. Mükellefiyetler zamanında ve doğru olarak yerine getirilmediği takdirde, finansal yüklere ve kayıplara yol açabilmektedir. Dolaylı vergilerin doğru kurgulanması ve muafiyet, istisna, indirim ve iade gibi hakların zamanında kullanılması için profesyonel desteğimizden yararlanabilirsiniz.

Alanında uzman kişilerden oluşan dolaylı vergiler ve KDV/ÖTV/ÖİV iade ekibimizle sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • KDV iadesi tasdik hizmetleri,
 • Dolaylı vergiler danışmanlık hizmetleri,
 • Muafiyet, istisna, indirim ve iade imkanlarının araştırılması,
 • Sözleşmelerin ve benzeri kağıtların damga vergisi açısından incelenmesi,
 • Dolaylı vergiler beyanname kontrol hizmetleri,
 • Dolaylı vergiler planlama hizmetleri,
 • Tedarik zinciri planlaması

e-Dönüşüm

Elektronik işlemler şirketlere zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Beyanname, bildirimler, belgeler ve defter kayıtlarının elektronik ortamda oluşturulması, Maliye Bakanlığı'nın şirketleri eş zamanlı ve hızlı bir şekilde denetlemesine ve çapraz kontroller yapabilmesine imkan vermektedir. Bu gerekçelerle Maliye Bakanlığı, bazı mükellefler için           e-dönüşümü zorunlu kılarken, bazı mükellefler için isteğe bağlı olarak e-dönüşüm seçenekleri sunmuştur.

Çözüm ortaklarımızla birlikte, mükelleflerin e-dönüşüm sürecinde hem teknik destek hem de mevzuata uyum desteği sağlıyoruz.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • e-Faturaya geçiş sürecinde ve sonrasında danışmanlık hizmetleri,
 • e-Defter uygulamasına geçiş sürecinde ve sonrasında danışmanlık hizmetleri,
 • e-Arşiv uygulaması konusunda destek hizmetleri,
 • Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz sistemlerinin kurulmasına destek hizmetleri.

İş  Hukuku ve Sosyal Güvenlik

İşçi İşveren İlişkilerine Profesyonel yaklaşımlar…..

Neden My Ofis İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı?

Alanında uzman ekibimizle; müşterilerimize, dinamik çalışma koşullarına uyum sağlamalarında, çalışma ortamını mevzuata uygun bir şekilde düzenlemelerinde ve olası denetimlere hazırlanmalarında yol gösteriyoruz.

My Ofis olarak, çalışma barışının sağlanması için benzersiz rehberlik hizmetleri sunuyoruz.

Sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra, şirketinizin ihtiyacına uygun eğitim seminerleriyle, çalışanların ve yöneticilerin İş hukuku ve sosyal güvenlik alanında gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

Mevzuattaki ayrıntılı ve kapsamlı yükümlülüklerin farkında mısınız?

My Ofis olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında verdiğimiz hizmetlerin çerçevesi oldukça geniştir. Sunduğumuz danışmanlık hizmetleriyle bu alandaki sorunlarınızı ve olası risklerinizi kaynağında ve gecikmeden çözüme kavuşturmak için işbirliğine hazırız.

Çalışanlarınıza barışçıl ve mevzuata uygun bir çalışma ortamı sunabilmeniz için iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında sunduğumuz hizmetler aşağıda yer almaktadır:

 •    Çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri,           
 •    İş yeri iç yönetmeliği,
 •    Özlük dosyalarının kontrolü,
 •    İş akdi fesih süreci,
 •    İş uyuşmazlıklarının çözüm süreci,
 •    İdari para cezaları,
 •    İş yeri tescil işlemleri,
 •    İş yeri devir ve birleşmeleri,
 •    İş yerinin kapatılması,
 •    İş kazası ve meslek hastalıkları,
 •    Prim farklarına itiraz ve idari para cezaları,
 •    Yurt dışı işçi istihdamı uygulamaları,
 •    İncelemelere rehberlik edilmesi,
 •    Emeklilik ve tahsis talep işlemleri, 
 •    Uyuşmazlık ve dava danışmanlığı,
 •    Diğer iş hukuku ve sosyal güvenlik uygulamaları.

Asıl işverenseniz alt işvereni takip yükümlülüğünüz var!

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde, iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından asıl işverenin alt işverenin faaliyetlerinden dolayı müteselsil sorumluluğu bulunmaktadır.

Uzman kadromuzla, bu kapsamda ortaya çıkabilecek, özellikle asıl işvereni ilgilendiren risklerin analizini ve takibini müşterilerimizle birlikte yapıyoruz.

SGK'ya doğru asgari işçilik bildirdiğinizden emin misiniz?

Sosyal güvenlik mevzuatının en teknik konularından biri, asgari işçilik uygulamalarıdır. Bu konuda yapılacak hesaplama hataları nedeniyle, önemli tutarda prim farklılıklarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Asgari işçilik hesaplamaları konusunda sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra, teftiş ve uzlaşma süreçlerinde de müşterilerimize yol göstermekteyiz.

Güncel teşvik imkanlarından yararlanın, prim maliyetlerinizi düşürün!

Güncel teşvik imkanlarından yararlanın, neden daha fazla ödeyesiniz?

Prim maliyetlerinizi azaltmak ve piyasadaki rekabet koşullarına uyum sağlamak için güncel teşvik imkanlarının takibi önem taşımaktadır. BDO olarak mevcut durumda yararlanma imkanı olup da yararlanmadığınız sigorta prim teşviklerinin analizini yapıyor ve teşviklerden maksimum düzeyde fayda sağlayabilmeniz için siz değerli müşterilerimize hizmet sunuyoruz.

Peki siz bu teşviklerin hangisinden faydalanıyorsunuz? 

Mevcut durumda yararlanılabilecek sigorta prim teşvikleri:

·         5510 - %5 Hazine Desteği,

·         5921 - İşsizlik Ödeneği Alan Sigortalıların İstihdamına İlişkin Teşvik,

·         6111 -  İlave İstihdama İlişkin Teşvik,

·         6486 - Kalkınmada Öncelikli İllere İlişkin Teşvik,

·         5746 - Ar-Ge Teşviki,

·         4857 -  Engelli Teşviki,

·         6322 - Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırımlara İlişkin Teşvik,

·         6645 - İşkur İşbaşı Eğitim Teşviki,

·         6770 - Asgari Ücret Desteği,

·         5225 - Kültür Yatırımları Teşviki,

·         Yurtdışına Götürülen İşçilere İlişkin 5 puanlık Hazine Desteği

Yararlanmadığınız teşvik mi var? O halde profesyonel ekibimizle sağladığımız hizmetlerimiz için işbirliği içerisinde olmaya adayız.

Söz konusu teşviklerin her biri önemli derecede prim maliyetlerini azaltmaktadır. Özellikle 6111 sayılı İlave İstihdama İlişkin Teşvik ve 687 sayılı İstihdam Teşviki işverenlerin prim yükünü büyük oranda azaltmakta ve istihdamın artmasına da katkı sağlamaktadır. 6111 ve 687 sayılı sigorta prim teşviklerinin detaylarına yakından göz atalım.  

6111- İlave İstihdama İlişkin Teşvik

6111 sayılı teşvik; kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasına teşvik etmek, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74.maddesi ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. madde ile işverenlere prim teşviki olarak sunulmuştur. 01/03/2011-31/12/2015 tarih aralığında uygulanmak üzere yasalaşan teşvik, Bakanlar Kurulu kararı ile 5 yıl daha uzatılarak 31/12/2020 tarihine kadar işverenlerin teşvikten yararlanması mümkün hale getirilmiştir. Teşvik süresi; sigortalının İş-Kur kaydı, yaşı ve cinsiyeti ile eğitim belgesine sahip olup olmadığına göre değişiklik göstermekle birlikte bu kapsamda en az 6 ay en çok da 54 ay süreyle teşvikten yararlanılabilmesi mümkündür.

6111 sayılı teşvikten yararlanılması halinde, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödemek zorunda olduğu %20,5’lik prim tutarının %5’lik Hazine Desteği düşüldükten sonra geriye kalan %15,5’lik prim tutarı kadar kazanç sağlanacaktır. 6111 sayılı teşvikten geçmişe dönük olarak dava yoluna gidilmeksizin yararlanılması mümkündür. Geçmiş dönem teşvik çalışmasına ilişkin süreci birlikte yürütelim. Sınırlı zaman diliminde, büyük kazançlar sağlayacak son fırsat!

Siz sadece yararlanmak için karar verin, biz takip ederiz…

Bu süreçte size düşen tek iş yükü teşviklerden yararlanma kararını vermek olacak. Bize düşen ise,  uzman kadromuzla teşviklerin iş yerinize uygulanabilirliğini tespit ederek, gerekli altyapının kurulmasında ve her ay sistemli şekilde teşvik takibinin yapılmasında rol oynamak ve maliyetlerinizi azaltmaktır. Teşviklerden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilir ve bu karlı işbirliği için ilk adımı atabilirsiniz.

Fırsatı kaçırmayın, geçmişe dönük teşvik imkanlarından yararlanın, prim maliyetlerinizi düşürün!

31/12/2020 tarihine kadar uygulanacak olan “6111 Sayılı Teşvik”, işverenlerin ödemek zorunda olduğu  %20,5’lik prim tutarının %5’lik Hazine Desteği düşüldükten sonra geriye kalan %15,5’lik prim tutarı kadar kazanç sağlıyor.

Bu teşvikten geçmişe dönük olarak da yararlanmak mümkündü, 19/03/2015 tarihinde çıkarılan Genelge ile geçmişe dönük yararlanma imkanı kaldırıldı. Bu tarihten sonra işverenler teşvikten ancak dava yolu ile yararlanabiliyorlar.

Mart ayı içinde yayımlanan Torba Yasa ile geriye dönük teşvikler açısından son bir imkân tanınıyor. Buna göre 01.06.2018 tarihine kadar başvuran işverenler de teşvikten yararlandırılacak. Başvuru süresi çok kısa tutulduğu için hazırlıklara bir an önce başlamakta yarar var.

Gelin gerek geçmiş, gerekse güncel teşvik süreçlerinizi birlikte yürütelim… Fırsatı kaçırmayalım… Sınırlı zaman diliminde, büyük kazanç sağlayalım…

Risklerinizi yönetin, denetimlere bizimle hazırlanın!

İş hukuku ve sosyal güvenlik alanında, mevzuata uygun bir yapılanma, risklerin önceden tespit edilerek doğru planlamasıyla mümkündür.

Müşterilerimize sunduğumuz revizyon raporu, mevcut risklerin tespit edilmesinde ve çeşitli avantajların belirlenmesinde yol göstericidir. Revizyon raporuyla olası denetimlere hazırlanın, risklerinizi en aza indirin!

Soru Sor

Güvenlik Kodu

SORU CEVAP (2)

 • banu kahraman
  banu kahraman
  02.03.2022 15:56

  merhaba , şahıs şirketi kuran yeni girişimciler ilk yıl vergiden muaf oluyor mu ? detaylı bilgi verebilir misiniz , iyi çalışmalar.

 • Hakan alparslan
  Hakan alparslan
  08.10.2019 21:30

  My Ofis Danışmanlık SGK teşvikleri noktasında nasıl yardımcı olabilir

  • My Ofis Danışmanlık ve SMMM Bürosu
   My Ofis Danışmanlık ve SMMM Bürosu
   08 Ekim 2019 21:33

   My OfisDanışmanlık olarak ,ilgili kanunlar ve yasal düzenlemeler kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerimizin uzmanlaşma ihtiyacı duyduğu İstihdam ve Prim Teşvikleri ile indirimlere ilişkin bilgi birikimi ve deneyimimizi müşterilerimize aktarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda sunduğumuz İstihdam ve Prim Teşvikleri Danışmanlık Hizmetleri; • İstihdam teşviklerinden azami oranda yararlanma, • İşyerine uygun istihdam teşvik stratejisinin oluşturulması, • Birden fazla teşvikten yararlanma, • Yararlanma süresi bitmiş teşviklerden geriye doğru yararlanma, • 5510 ve 6111 Sayılı Kanunlar ve 687 sayılı KHK ve diğer istihdamı teşvik uygulamaları ile tercihler ve geçişler.

   Ayrıca  My Ofis Danışmanlık olarak, işyerinize uygun teşvik ve indirimlere ilişkin yasal düzenlemeleri de sizlerin adına takip ediyoruz.

MAKALELER

Henüz makale eklenmemiş

FOTOĞRAF GALERİSİ (1)

VİDEOLAR

  Henüz video eklenmemiş

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Merkez Adres

Tahtakale Mahallesi, Tahtakale Cad. Güvener İş Hanı No:14-13 D:49, 34116 Fatih/İstanbul, Türkiye

Fatih / İstanbul - Avrupa

Telefon: (0212) 522 13 13

Fax: (0212) 522 13 12


Emre Şimşek Çözüm Ortağı

Büyük Çekmece

Büyükçekmece / İstanbul - Avrupa

Telefon: (0543) 951 53 66


Müge Yumlu Çözüm Ortağı

Maden Mahallesi Çırçırtepe yolu Sokak No:30-3 Sarıyer İstanbul

Sarıyer / İstanbul - Avrupa

Telefon: (0212) 522 13 13

Fax: (0212) 522 13 12


Kamil Turgut Karacan Çözüm Ortağı

Üsküdar

Üsküdar / İstanbul - Anadolu

Telefon: (0216) 201 11 96


Ramazan Katmer Çözüm Ortağı

Ümraniye

Ümraniye / İstanbul - Anadolu

Telefon: (0507) 246 46 53

İLETİŞİM FORMU

e-Mükellef

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2022