ÜYELİK
MENÜ

Murat Yılmaz

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Pendik, Tuzla / İstanbul

Murat Yılmaz Hakkında

Murat Yılmaz 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Uludağ Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra Türkiye'nin saygın kurumların muhasebe departlarında görev aldı. 2010 yılında ise Mali Müşavirlik alanında faaliyet gösteren bürosunu hizmete soktu. Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Sosyal Güvenlik, Bordrolama, Kurumsal ve Bireysel Vergi Danışmanlığı, Katma Değer Vergisi İadesi, Denetim ve Yönetim Danışmanlığı alanında uzman olan Murat Yılmaz, Muhasebe ve Denetim alanında Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Adalet Bakanlığı'nda Bilirkişilik görevi de bulunan Murat Yılmaz tarafından yayınlanan bazı çalışmalar şöyledir:

 • Elektronik Muhasebe
 • Elektronik Ticaret' in Türk Vergi Sistemi açısından değerlendirilmesi ve Hasılat Standardı çerçevesinde İncelenmesi
 • Tekstil Terbiye Sektöründe Maliyet Proseslerinin Belirlenmesi (Faaliyet Tabanlı Muhasebe)
 • İnşaat Projelerinde Hasılat Paylaşım Modelinde Maliyetlerin Belirlenmesi ve Muhasebeleştirilmesi

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

Hizmetlerimiz

1- KURUMSAL HİZMETLERİMİZ

- Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz ve yorumların yapılarak şirketlerin verimliliğine katkı sağlamak,

- Alış, Satış,  Gider faturaları, Tahsilat ve Tediye Makbuzları ile Kasa, Çek, Banka ve Cari hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi. Faaliyette bulunulan sektörün özelliğine göre muhasebe sisteminin kurulması,

- Oluşturulan tüm muhasebe kayıtlarının vergi, sosyal güvenlik ve diğer kanunlarına uygunluğun kontrolü ve kontrol sonrası düzeltme işlemlerinin yapılması,

- Muhasebe kayıtlarının işlenmesi ve kontrolü sonrası, mizanda bulunan tüm hesapların şekli ve içerik kontrollerinin yapılarak mutabakatların yapılması. Cari hesap, denetim notları, düzeltme öncesi ve sonrası durumu gösterir çalışma kağıtları ile yapılan mutabakatların belgelere dayandırılması.                                                                                                                          

- Firma içi personele eğitim verilmesi,

- Aylık, Üç aylık, Altı aylık ve Yıllık olarak Gelir-Gider- Kar-Zarar  Bütçesi, Nakit Akış Bütçesi, Yapmak. Fiili gerçekleşmeleri ay sonlarında Bütçeler ile kıyaslamak. Aylık Bilanço, Gelir Tablosu Hazırlamak, Gelir Tablosu ve Bilanço Kalemlerinin Dikey ve Yatay Finansal analizlerini yaparak Firmanın Banka ve Diğer Finans Kurumları nezdindeki kredibilitesini ölçmek,

- KDV, Muhtasar, Damga, Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Vergi Mevzuatı çerçevesinde hazırlamak, tahakkuk ettirmek ve ödemelerin yapılabilmesi için firmaya tahakkukları  iletmek,

- Vergi Daireleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı,  Sosyal Güvenlik Kurumlarındaki açılış, yazışma, düzletme, itiraz, şifre alma ve diğer işlemleri yapmak.

- Firmalardan, Çalışanların aylık Puantaj, Kazanç, Ek Kazanç, İndirim v.b. bilgilerini alarak, Aylık  Ücret Bordrolarını hazırlamak. Bankaya Yatması gereken Maaş ve Asgari Geçim  İndirimi  (A.G.İ.) Tutarlarını bildirmek.

- SSK bildirgelerini hazırlanmak, tahakkuk ettirilmek ve ödemelerinin yapılabilmesi için ilgili departmana iletilmek.

2- BEYANNAME HİZMETLERİ

K.D.V.                        : 1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, tahakkuku ve bildirimi ile aylar ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin karşılaştırmalı analizinin yapılması,

MUHTASAR             : Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, tahakkuku ve bildirimi ile Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı raporlanması,

GELİR                       : Ticari Kazanç (1. ve 2. sınıf Tüccarlar ve adi ortaklıklar) Menkul Sermaye İradı (Faiz, Temettü, alım satım kazancı)   Gayrimenkul Sermaye (Kira Geliri) Diğer Gelirlere ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuku ve bildirimi. 

KURUMLAR            : Tam ve Dar Mükelleflere ait Yıllık kurumlar vergisi beyannamenin hazırlanması, tahakkuku ve bildirimi,

SGK                           : Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık SGK Bildirimlerinin yapılması Hizmet Listeleri ile tahakkuk fişlerinin bildirilmesi,

BORDRO                  : Çalışanlara ilişkin aylık bordroların hazırlanması. Aylık ve yıllık olarak işverene maliyetine ilişkin raporlama ve analizlerin yapılması. 

3- ŞİRKET KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME HİZMETLERİ

 • Yabancı Şirket Kuruluşu (Anonim ve Limited)
 • Yabancı Şirket Şube veya irtibat Bürosu Açılışı
 • Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu
 • Anonim Şirket Kuruluşu
 • Limited Şirket Kuruluşu
 • Adi Ortaklık   Kuruluşu
 • Şahıs Firması Kuruluşu
 • Şirket Dönüşüm İşlemleri (Ltd.Şti.’den Anonim Şirkete veya Tersi Dönüşüm)
 • Sermaye Artırımı ve Sermaye Ödendi rapor düzenleme
 • Hisse Devri
 • Adres Nakli
 • Şube, Depo, Teşhir, Fabrika vb. Asıl işyerine bağlı ek birimlerin Açılışı
 • Anonim Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri
 • Anonim Şirket Mali Genel Kurulu İşlemleri
 • Şirket imza Yetkilisi Atanması
 • Ana Sözleşmedeki maddelerinin Değişikliği
 • Tasfiye Giriş işlemleri
 • Tasfiye Sonu işlemleri

4- VERGİ DANIŞMANLIĞI 

Vergi Sistemi alanında sahip olduğumuz bilgi birikimimizi en doğru ve uygulanabilir çözümlerle birleştirerek, sizler için etkin stratejiler oluşturup, katma değerli çözümler üretiyoruz.

5- GAYRİMENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

 • TL ve Döviz Cinsinden Konut Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 • TL ve Döviz Cinsinden İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 • İşyeri Kira Gelirlerinden artan Stopaj alacağının iade işlemleri
 • Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi
 • Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye’de elde ettiği Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 • Çifte Vergilendirmeyi önleme antlaşması çerçevesinde elde edilen Gayrimenkul Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 • Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi
 • Gayrimenkul Sermaye Gelirlerinin istisnaları, muafiyetleri Konularında Danışmanlık

6- UTSOURCHING (DIŞ KAYNAK) TEMİNİ FİRMA  İÇİ SÜRELİ – SÜRESİZ DIŞ KAYNAK TEMİNİ HİZMETLERİ

 • Bordrolama,
 • Cari Hesap Mutabakatları,
 • Banka Kayıtlarının sisteme işlenmesi,
 • Ay içi evrak ve diğer hareket girişleri,
 • İç Denetim,
 • Raporlama,
 • Analiz,
 • Muhasebe Sistemi Kurulması,
 • Finans Sistemi Kurulması,
 • Verimlilik ve Karlılık Atışı için Maliyet Sistemi Kuruluşu.

Soru Sor

Güvenlik Kodu

SORU CEVAP

Henüz soru sorulmamış

MAKALELER

Henüz makale eklenmemiş

FOTOĞRAF GALERİSİ

Henüz fotoğraf eklenmemiş

VİDEOLAR

  Henüz video eklenmemiş

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Yılmaz Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Esenyalı Mh.Yanyol Cd.Uygar Sk.Varyap Plaza No:61/251

Pendik / İstanbul - Anadolu

Telefon: (0533) 241 42 11


Yılmaz Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Esenyalı Mh.Yanyol Cd.Uygar Sk.Varyap Plaza No:61/251

Tuzla / İstanbul - Anadolu

İLETİŞİM FORMU

e-Mükellef

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2021