ÜYELİK
MENÜ

Mükellef Uzmanı Smmm Ve Denetim Limited Şirketi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Ataşehir / İstanbul

MÜKELLEF UZMANI SMMM VE DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ Hakkında

Hızla değişen dünyada, müşterilerimize vergi ve muhasebe fonksiyonlarını geleceğe hazırlamaları için yardım ediyoruz. Bütünsel yaklaşımımız teknoloji destekli muhasebe ve vergi süreçlerinin tasarlanması ve uygulanması dahil tüm aşamaları kapsıyor. Vergi ve muhasebe stratejilerinizin ticari hedeflerinizle uyumlu hale gelmesiyle, vergi fonksiyonu tüm şirkete değer katan, stratejik bir varlık haline gelecek.Şirketinizin yaşadığı zorlukları, hedefleri ve ihtiyaçlarınızı anlamak yalnızca bir başlangıç. Başarılı bir değişim, yalnızca sonuçlara odaklanmanın ötesinde “baştan başa” tüm süreçlerin yeniden oluşturulmasını gerektiriyor.

Aşağıda yer alan hedefler doğrultusunda birlikte çalışabiliriz;

  • Karmaşık muhasebe, vergi ve bordro yükümlülüklerine ilişkin yaşanabilecek zorluklarla başa çıkılması
  • Hızla değişen ve gittikçe seffaflaşan yerel ve küresel piyasalarda muhasebe ve vergi risklerinin etkin yönetimi için doğru vergi ve muhasebe teknoloji stratejilerinin tasarlanması ve uygulanması
  • Teknolojinin sunduğu fırsatlardan yararlanma

ayrıca www.mukellefuzmani.com web adresimizdende bize ulaşabilirsiniz

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

Muhasebe, Mali İşler Danışmanlığı ve Bordrolama Hizmetleri

Departmanımızın sunduğu başlıca hizmetler

Şirket Kuruluş işlemleri , hangi şirket türünde şirket  kurulmasının avantajları hakkında danışmanlık yapılması , Şahıs - Limited - Anonim şirket kuruluş işlemlerinin tamamının  yapılması

Şirket tasfiye işlemleri 

Şirket Genel kurul, adres değişikliği , nevi değişikliği , ünvan değişikliği , hisse devri işlemlerinin yapılması

Firmaların muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına göre hazırlanması

Mali ve finansal analiz

Nakit akım ve analiz tablolarının hazırlanması ve kontrolü

Muhasebe organizasyonunun kurulması

Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine kaydedilmesi

İlgili vergi kanunlarına göre muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması

Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak cari hesap bakiyelerinin doğruluğunun test edilmesi

Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere, firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.)

Tüm vergi beyannamelerinin (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Geçici Kurumlar Vergisi vb.) yasal sürelerine uygun olarak hazırlanması, sisteme kaydedilmesi ve tahakkuklarının alınması

Merkez, işyeri ve/veya şubelere ilişkin Vergi Daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması

E-bildirge açılışının yapılarak e-bildirge şifrelerinin alınması

Aylık SGK bildirgelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması (bordrolama hizmeti verilen müşteriler için veya şirketin hazırladığı bilgiler ışığında)

Aylık, üçer aylık ve yıllık beyannamelerle elektronik ortamda tahakkukları alınmış vergi ve sigorta primlerinin ödemelerinin yapılması için müşteriye iletilmesi

Muhasebeleri kendi elemanlarınca tutulan şirketlerin muhasebe işlemleri ve mali mevzuatla ilgili günlük sorularının cevaplandırılması, yeni projelerle ilgili muhasebe oluşumları konusunda danışmanlık verilmesi

Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması

Sgk giriş çıkış ve ilgili teşviklerin kullandırılmasının yönlendirilmesi

Teknopark işlemleri vergi avantajı işlemleri

İşkur İşlemlerinin yapılması

İnsan Kaynakları danışmanlık hizmeti verilmesi ( Özlük dosyası, savunma,ihtar , fesih,işe iade vb.. konularında danışmanlık)

KDV iade işlemleri

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

En az 1 ortak ile kurulabilen anonim şirket için minimum 50.000 TL sermayeye ihtiyacınız var. Anonim şirket özelikle şirket sahipleri ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri arasındaki yetki ve sorumlulukları belirleme, şirket pay devirlerinin kolay olması ve prestij gibi nedenlerle tercih edilmektedir.

1-Mersisten ana sözleşmenin yapılması

Mersis’e girilerek şirket ana sözleşmesi oluşturulur. Şirket kuruluşu için Ana sözleşme tamamlandıktan sonra Mersisten potansiyel vergi numarası alınır.

2-Ticaret odası için başvuru evraklarının hazırlanması

3-Mersis Başvurusunu Onaylama

4-Ticaret Odasından Randevu Alma

5-Ana sözleşmenin onaylanması

Randevuda belirtilen gün ve saatte ticaret odasına gidilerek şirket ana sözleşmesi sicil memuru tarafından yazdırılarak ortaklara imzalatılır. Ana sözleşme teslim alınır.

6-Bankada Sermaye Blokesi

Ticaret odasından alınan ana sözleşme ve Mersisten 1.adımda temin edilen potansiyel vergi numarası ile bankanıza giderek sermayenizin minimum 1/4ü kadar tutar anonim şirket kuruluşu için bloke edilir.

Bankadan imzalı dekont ve bloke yazısı alınır

7-Tescil Başvurusu

Şirket kurmak için 5.adımda hazırlanana ana sözleşme ve beraberinde götürdüğünüz evraklar ile bankada hazırlanan dekont ve bloke yazısını alarak tescil için ticaret odasına başvuru yapılır. Tescil harçları ödenir.

8-Tescilin Tamamlanması

9-İmza Sirküleri (Noter)

8.Adımda teslim aldığınız sicil tasdiknamesi ve ana sözleşme ile herhangi bir notere giderek imza sirkülerinizi yaptırırsınız. Bu aşamada mali müşavirinize muhasebeciler için vekaletname de veriniz.

10-Vergi Levhası

11-Mali Mühür Başvurusu ve e-fatura Süreci

Günümüzde yeni bir şirket kurup hala matbu (kağıt) fatura ile uğraşmak istemeyeceğinisiz düşünüyoruz. Bu nedenle e-fatura başvurusu yapabilmek için mali mühüre ihtiyacınız var. Daha detaylı bilgi için e-fatura başvurusu nasıl yapılır ? yazımıza göz atabilirsiniz.

Mali mühür ödemesi yapıldıktan 4-7 iş günü içerisinde kurye ile işletme merkezinize gönderilir.

12-Bankadaki Blokenin Çözülmesi

Bankanıza şirket tescil evrakları, vergi levhası ve imza sirkülerini beyan ederek hesabınızdaki bloke kaldırılır.

13-Kira Kontratı

Şirket ünvanınız tescil edildiği ve vergi numaranız belirlendiği için kira kontratınızı yapabilirsiniz.

14-Yoklama

Ticaret odasında tescil işlemi tamamlanmasını takip eden bir iki gün içinde “Bildiriminize ilişkin yoklama işlemi xx/xx/xxxx tarihinde gün içerisinde yapılacaktır. Yoklama sırasında yetkili kişilerin adreste bulunması rica olunur.” Şekilinde bir SMS alacaksınız. SMS de bildirilen tarihde işletme merkezinde bulunup yoklamayı beklemeniz gerekmektedir.

Yoklama esnasında hazır bulunması gereken evraklar;

a-Kimlik

b-Kira Kontratı

c-İmza Sirküleri

15-e-tebligat Başvurusu

“Elektronik tebligat talep bildirimi” evrakı doldurularak imza sirkülerinin aslı ile birlikte vergi dairesine başvurulur. Başvurunun ardından aşağıdaki gibi bir sms almanız gerekir.

“Değerli mükellefimiz e-tebligat kullanımı için aktivasyon işleminiz gerçekleştirilmiştir.”

16-Damga Vergisi

Damga vergisine konu olan evrakların düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde vergi dairesine bildirimi yapılarak ödenmesi gerekmektedir. Anonim şirketlerde damga vergisi beyannamesi mali müşaviriniz tarafından elektronik ortamda verileceğinden ayrıca kağıt ortamında vergi dairesine bildirim yapılmaz.

17-Mali Mühürün Teslim Alınması Ve E-Fatura Başvurusu

Mali mühürün tarafınıza ulaşması ile e-fatura başvurunuzu yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için e-fatura başvurusu nasıl yapılır yazımızı okuyun.

18-E-Fatura başvurusundan bir gün sonra fatura kesmeye başlayabilirsiniz.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

En az 1 ortak en çok 50 ortak ile kurulabilen limited şirket için minimum 10.000 TL sermayeye ihtiyacınız var. ​Limited şirket en çok kurulan şirket türüdür. 

1-Mersisten ana sözleşmenin yapılması

​Mersis’e girilerek şirket ana sözleşmesi oluşturulur. Ana sözleşme tamamlandıktan sonra Mersisten potansiyel vergi numarası alınır. 

​2-Ticaret odası için başvuru evraklarının hazırlanması

3-Mersis Başvurusunu Onaylama 

​4-Ticaret Odasından Randevu Alma

​5-Ana sözleşmenin onaylanması ve tescil ödemesi

​Randevuda belirtilen gün ve saatte ticaret odasına gidilerek şirket ana sözleşmesi sicil memuru tarafından yazdırılarak ortaklara imzalatılır. Evraklarınız kontrol edilerek tescil başvurunuz alınır. Tescil için ödemenizi yapmanızın ardından tescil tamamlandığında evraklarınızı teslim alabilmeniz için size tahakkuk fişi teslim edilir. 

​6-Tescilin Tamamlanması

​7-İmza Sirküleri (Noter)

​8-Vergi Levhası

​9-Mali Mühür Başvurusu ve e-fatura Süreci

​Günümüzde yeni bir şirket kurup hala matbu (kağıt) fatura ile uğraşmak istemeyeceğinisiz düşünüyoruz. Bu nedenle e-fatura başvurusu yapabilmek için mali mühüre ihtiyacınız var. Daha detaylı bilgi için e-fatura başvurusu nasıl yapılır ? yazımıza göz atabilirsiniz.

​Mali mühür ödemesi yapıldıktan 4-7 iş günü içerisinde kurye ile işletme merkezinize gönderilir.

​10-Kira Kontratı

​Şirket ünvanınız tescil edildiği ve vergi numaranız belirlendiği için kira kontratınızı yapabilirsiniz.

​11-Yoklama

​Ticaret odasında tescil işlemi tamamlanmasını takip eden bir iki gün içinde “Bildiriminize ilişkin yoklama işlemi xx/xx/xxxx tarihinde gün içerisinde yapılacaktır. Yoklama sırasında yetkili kişilerin adreste bulunması rica olunur.” Şekilinde bir SMS alacaksınız. SMS de bildirilen tarihde işletme merkezinde bulunup yoklamayı beklemeniz gerekmektedir. 

​Yoklama esnasında hazır bulunması gereken evraklar;

a-Kimlik

b-Kira Kontratı

c-İmza Sirküleri

​12-e-tebligat Başvurusu

​13-Damga Vergisi

​Damga vergisine konu olan evrakların düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde vergi dairesine bildirimi yapılarak ödenmesi gerekmektedir. 

​15-Mali Mühürün Teslim Alınması Ve E-Fatura Başvurusu

​Mali mühürün tarafınıza ulaşması ile e-fatura başvurunuzu yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için e-fatura başvurusu nasıl yapılır yazımızı okuyun.

​16-E-Fatura başvurusundan bir gün sonra fatura kesmeye başlayabilirsiniz. 

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Kurulum ve işletme maliyetinin düşük olması nedeniyle yeni kurulacak işletmelerde şahıs firması tercih edilmektedir. Gelecekte ihtiyacınız olursa şahıs firmanızı Limited şirkete veya Anonim şirkete dönüştürebilirsiniz. Burada hatırlatmakta fayda var işinizi birden çok ortak ile kuracaksanız ve bu ortaklığı resmileştirmek istiyorsanız Limited şirket veya Anonim şirket kurmanızı öneririz.

​1-Kira Kontratı

​Vergi dairesine, resmi kurumlara, müşteri ve satıcılara bildirmek üzere remi evraklarınızda işyeri merkez adresinizi belirtmeniz gerekmektedir. Bu adres kiralayacağınız ofis, mağaza, fabrika veya eviniz olabileceği gibi sanal ofis de olabilir. 

​Merkez adresinizi vergi dairesine bildirebilmeniz için bir kira kontratı ibraz etmeniz gerekmektedir. Bu merkez adresi tapusu sizin üzerinize olan taşınmaz ise kira kontratı yapılmasına gerek yoktur. 

​2-İşe Başlama Bildirimi

​İşinizi kurarken bu aşamada mali müşavirinizden destek almanızı öneririz.

​3-Noterde yapılacaklar 

​a-İmza Beyannamesi: şahıs firmanızda imza (ticaret siciline kayıt olacaksanız imza sirküleri) imza beyannamesi işletmeniz adına yapacağınız birçok işlemde sizden talep edilebilir. Kuruluş aşamasında noterde yaptırmanızı öneririz.

b-Vekaletname: Vergi dairesi gibi resmi kurumlarda işlerinizi takip edebilmesi için mali müşavirinize vekaletname vermelisiniz.

c-Defter Tasdiki:1/1/2019 tarihinden itibaren işletme hesabı esasına göre tutulan defterler (defter beyan sistemi ile) elektronik ortamda tutulacağı için noterde defter tasdiki yapılmayacaktır. 

​4-Mali Müşavirlik Sözleşmesi

​Mali müşavirinizin size hizmet verebilmesi için aranızda mali müşavirlik sözleşmesi imzalamalısınız. 

​5-Vergi Levhası

​İşe başlamanın bildirilmesinden birkaç saat sonra vergi dairesi yoklama işlemlerinizi başlatacaktır.

6-Mali Mühür Başvurusu ve e-fatura süreci

​Günümüzde yeni bir şirket kurup hala matbu (kağıt) fatura ile uğraşmak istemeyeceğinisiz düşünüyoruz. Bu nedenle e-fatura başvurusu yapabilmek için mali mühüre ihtiyacınız var. Daha detaylı bilgi için e-fatura başvurusu nasıl yapılır ? yazımıza göz atabilirsiniz.

​Mali mühür ödemesi yapıldıktan 4-7 iş günü içerisinde kurye ile işletme merkezinize gönderilir.

​7-Yoklama

​İşe başlama bildirimi yapıldıktan bir iki gün sonra “Bildiriminize ilişkin yoklama işlemi xx/xx/xxxx tarihinde gün içerisinde yapılacaktır. Yoklama sırasında yetkili kişilerin adreste bulunması rica olunur.” Şekilinde bir SMS alacaksınız. SMS de bildirilen tarihde işletme merkezinde bulunup yoklamayı beklemeniz gerekmektedir. 

Yoklamada hazır bulunması gereken belgeler

a-Kimlik

b-Kira Kontratı

8-Mali Mühürün teslim alınması ve e-fatura başvurusu

​Mali mühürün kurye tarafından size ulaştırılmasından sonra e-fatura başvurunuzu yapabilirsiniz. 

​9-Tüm işlemler tamamlandı fatura kesmeye başlayabilirsiniz. 

​Dilerseniz bu aşamada ticaret odasına kayıt olabilirsiniz. 

E-Dönüşüm İçin Hazır mısınız? Neden e-faturaya geçmeliyim ?

Hatasız, zahmetsiz, düşük maliyetli e-fatura ile geleceğe merhaba deyin.Yüksek maliyetler ve eski muhasebe programları nedeniyle şirketler mecburi olmadıkça e faturaya geçmiyor. Mükellef Uzmanı sizi uygun muhasebe yazılımları ile  E fatura ve E arşiv mükellefi olmaya hazırlıyor.

İşletmenize prestij katar.

Faturalarınızı daha hızlı hazırlayabilirsiniz.

Müşterileriniz faturalarınızı anında görebilir.

Muhasebe sisteminiz ile entegre edebilirsiniz.

Müşteri ve satıcılarla mutabakat yapmanız kolaylaşır.

Çevrecidir, kağıt israf etmez, lojistik operasyon ile çevreye zarar vermezsiniz.

Faturalarınızı kaybetmezsiniz. Kaybolan, geç gelen faturalar nedeniyle cezalarla karşılaşmazsınız.

İstediğiniz zaman eski faturalarınıza çok rahat ulaşabilirsiniz.Dosyaların arasında kaybolmazsınız.

Her sene daha fazla firma için e-Fatura zorunlu oluyor. Bu sistemde şimdiden yerinizi alır, hazır olursunuz

Soru Sor

Güvenlik Kodu

SORU CEVAP

Henüz soru sorulmamış

MAKALELER (27)

FOTOĞRAF GALERİSİ (6)

VİDEOLAR

    Henüz video eklenmemiş

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

MÜKELLEF UZMANI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE DENETİM LTD STİ

KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH DUDULLU CAD NO:23-25 BRANDİUM RESİDENCE R4 BLOK D:323 ATAŞEHİR İSTANBUL

Ataşehir / İstanbul - Anadolu

Telefon: (0216) 969 01 35

Fax: (0216) 969 01 35

İLETİŞİM FORMU

e-Mükellef

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2022