ÜYELİK
MENÜ

Ramazan Eroğlu

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Çekmeköy / İstanbul

Ramazan Eroğlu Hakkında

Kurucumuz Ramazan EROĞLU 1983 yılı Ordu doğumludur. Mesleki Eğitimine Üsküdar Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nde başlamış olup devamında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümünü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirmiştir. Çeşitli sektörlerde yönetici pozisyonunda uzun yıllar çalıştıktan sonra 2016 yılı Eylül ayında bağımsız büro faaliyetlerine  başlamıştır.

Mali Müşavirlik faaliyetlerinin yanı sıra Bilirkişilik , Uzlaştırıcılık ve Konkordato Komserliği faaliyetlerini de yürütmektedir.

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

HİZMETLERİMİZ

1- KURUMSAL HİZMETLERİMİZ

- Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz ve yorumların yapılarak şirketlerin verimliliğine katkı sağlamak,

- Alış, Satış,  Gider faturaları, Tahsilat ve Tediye Makbuzları ile Kasa, Çek, Banka ve Cari hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi. Faaliyette bulunulan sektörün özelliğine göre muhasebe sisteminin kurulması,

- Oluşturulan tüm muhasebe kayıtlarının vergi, sosyal güvenlik ve diğer kanunlarına uygunluğun kontrolü ve kontrol sonrası düzeltme işlemlerinin yapılması,

- Muhasebe kayıtlarının işlenmesi ve kontrolü sonrası, mizanda bulunan tüm hesapların şekli ve içerik kontrollerinin yapılarak mutabakatların yapılması. Cari hesap, denetim notları, düzeltme öncesi ve sonrası durumu gösterir çalışma kağıtları ile yapılan mutabakatların belgelere dayandırılması.                                                                                                                          

- Firma içi personele eğitim verilmesi,

- Aylık, Üç aylık, Altı aylık ve Yıllık olarak Gelir-Gider- Kar-Zarar  Bütçesi, Nakit Akış Bütçesi, Yapmak. Fiili gerçekleşmeleri ay sonlarında Bütçeler ile kıyaslamak. Aylık Bilanço, Gelir Tablosu Hazırlamak, Gelir Tablosu ve Bilanço Kalemlerinin Dikey ve Yatay Finansal analizlerini yaparak Firmanın Banka ve Diğer Finans Kurumları nezdindeki kredibilitesini ölçmek,

- KDV 1, KDV 2 , Muhtasar, Damga, Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Vergi Mevzuatı çerçevesinde hazırlamak, tahakkuk ettirmek ve ödemelerin yapılabilmesi için firmaya tahakkukları  iletmek,

- Vergi Daireleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı,  Sosyal Güvenlik Kurumlarındaki açılış, yazışma, düzletme, itiraz, şifre alma ve diğer işlemleri yapmak.

- Firmalardan, Çalışanların aylık Puantaj, Kazanç, Ek Kazanç, İndirim v.b. bilgilerini alarak, Aylık  Ücret Bordrolarını hazırlamak. Bankaya Yatması gereken Maaş ve Asgari Geçim  İndirimi  (A.G.İ.) Tutarlarını bildirmek.

- SSK bildirgelerini hazırlanmak, tahakkuk ettirilmek ve ödemelerinin yapılabilmesi için ilgili departmana iletilmek.

2- BEYANNAME HİZMETLERİ

K.D.V.                        : 1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, tahakkuku ve bildirimi ile aylar ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin karşılaştırmalı analizinin yapılması,

MUHTASAR             : Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, tahakkuku ve bildirimi ile Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı raporlanması,

GELİR                       : Ticari Kazanç (1. ve 2. sınıf Tüccarlar ve adi ortaklıklar) Menkul Sermaye İradı (Faiz, Temettü, alım satım kazancı)   Gayrimenkul Sermaye (Kira Geliri) Diğer Gelirlere ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuku ve bildirimi. 

KURUMLAR            : Tam ve Dar Mükelleflere ait Yıllık kurumlar vergisi beyannamenin hazırlanması, tahakkuku ve bildirimi,

SGK                           : Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık SGK Bildirimlerinin yapılması Hizmet Listeleri ile tahakkuk fişlerinin bildirilmesi,

BORDRO                  : Çalışanlara ilişkin aylık bordroların hazırlanması. Aylık ve yıllık olarak işverene maliyetine ilişkin raporlama ve analizlerin yapılması. 

3- ŞİRKET KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME HİZMETLERİ

Yabancı Şirket Kuruluşu (Anonim ve Limited)

Yabancı Şirket Şube veya irtibat Bürosu Açılışı

Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu

Anonim Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu

Adi Ortaklık   Kuruluşu

Şahıs Firması Kuruluşu

Şirket Dönüşüm İşlemleri (Ltd.Şti.’den Anonim Şirkete veya Tersi Dönüşüm)

Sermaye Artırımı ve Sermaye Ödendi rapor düzenleme

Hisse Devri

Adres Nakli

Şube, Depo, Teşhir, Fabrika vb. Asıl işyerine bağlı ek birimlerin Açılışı

Anonim Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri

Anonim Şirket Mali Genel Kurulu İşlemleri

Şirket imza Yetkilisi Atanması

Ana Sözleşmedeki maddelerinin Değişikliği

Tasfiye Giriş işlemleri

Tasfiye Sonu işlemleri

4- VERGİ DANIŞMANLIĞI 

Vergi Sistemi alanında sahip olduğumuz bilgi birikimimizi en doğru ve uygulanabilir çözümlerle birleştirerek, sizler için etkin stratejiler oluşturup, katma değerli çözümler üretiyoruz.

5- GAYRİMENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

TL ve Döviz Cinsinden Konut Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

TL ve Döviz Cinsinden İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

İşyeri Kira Gelirlerinden artan Stopaj alacağının iade işlemleri

Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi

Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye’de elde ettiği Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Çifte Vergilendirmeyi önleme antlaşması çerçevesinde elde edilen Gayrimenkul Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi

Gayrimenkul Sermaye Gelirlerinin istisnaları, muafiyetleri Konularında Danışmanlık

6- UTSOURCHING (DIŞ KAYNAK) TEMİNİ FİRMA  İÇİ SÜRELİ – SÜRESİZ DIŞ KAYNAK TEMİNİ HİZMETLERİ

Bordrolama,

Cari Hesap Mutabakatları,

Banka Kayıtlarının sisteme işlenmesi,

Ay içi evrak ve diğer hareket girişleri,

İç Denetim,

Raporlama,

Analiz,

Muhasebe Sistemi Kurulması,

Finans Sistemi Kurulması,

Verimlilik ve Karlılık Artışı için Maliyet Sistemi Kuruluşu.

Soru Sor

Güvenlik Kodu

SORU CEVAP

Henüz soru sorulmamış

FOTOĞRAF GALERİSİ

Henüz fotoğraf eklenmemiş

VİDEOLAR

    Henüz video eklenmemiş

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

iletişim

Mehmet Akif Mahallesi Şahinbey Caddesi No: 67 Daire: 7 Çekmeköy - İSTANBUL

Çekmeköy / İstanbul - Anadolu

Telefon: (0532) 214 77 19

Fax: (0216) 640 40 88

İLETİŞİM FORMU

e-Mükellef

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2022