ÜYELİK
MENÜ

Resul Arslan

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Borçka / Artvin

Resul Arslan Hakkında

Henüz içerik eklenmemiş

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

Hizmetlerimiz

1. KURUMSAL HİZMETLERİMİZ

- Şirketlerin, Muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz ve yorumların yapılarak şirketlerin verimliliğine katkı sağlamak

- Alış, Satış, Gider faturaları, Tahsilat ve Tediye Makbuzları ile Kasa, Çek, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi. Faaliyette bulunulan sektörün özelliğine göre muhasebe sisteminin kurulması

- Oluşturulan tüm muhasebe kayıtlarının vergi, sosyal güvenlik ve diğer kanunlarına uygunluğun kontrolü ve kontrol sonrası düzeltme işlemlerinin yapılması

- Muhasebe kayıtlarının işlenmesi ve kontrolü sonrası, mizanda bulunan tüm hesapların şekli ve içerik kontrollerinin yapılarak mutabakatların yapılması. Cari hesap, denetim notları, düzeltme öncesi ve sonrası durumu gösterir çalışma kağıtları ile yapılan mutabakatların belgelere dayandırılması. 

- Bilgi, Deneyim ve Teknik yetersizlikler nedeniyle, Muhasebe Kayıtlarında Yapılan hata ve oluşan eksikliklerin giderilmesi için Firma içi personele eğitim verilmesi,

- Firmanın ve Sektörün içinde bulunduğu, üretim gücü, piyasası, hammadde temini, finansal durumu ve benzeri kriterleri değerlendirerek; Firmanın Ekonomik dalgalanmalardan ne şekilde etkileneceğini tespit etmek amacıyla, Aylık Rapor standartları oluşturmak ve bu raporları analiz ederek sürecin en iyi şekilde yönetmesine destek olmak

- Aylık, Üç aylık, Altı aylık ve Yıllık olarak Gelir-Gider- Kar-Zarar Bütçesi, Nakit Akış Bütçesi, Yapmak. Fiili gerçekleşmeleri ay sonlarında Bütçeler ile kıyaslamak. Aylık Bilanço, Gelir Tablosu Hazırlamak, Gelir Tablosu ve Bilanço Kalemlerinin Dikey ve Yatay Finansal analizlerini yaparak Firmanın Banka ve Diğer Finans Kurumları nezdindeki kredibilitesini ölçmek.

- KDV, Muhtasar, Damga, Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Vergi Mevzuatı çerçevesinde hazırlamak, tahakkuk ettirmek ve ödemelerin yapılabilmesi için firmaya tahakkukları iletmek

- Vergi Daireleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı, Sosyal Güvenlik Kurumlarındaki açılış, yazışma, düzletme, itiraz, şifre alma ve diğer işlemleri yapmak.

- Firmalardan, Çalışanların aylık Puantaj, Kazanç, Ek Kazanç, İndirim v.b. bilgilerini alarak, Aylık Ücret Bordrolarını hazırlamak. Bankaya Yatması gereken Maaş ve Asgari Geçim İndirimi (A.G.İ.) Tutarlarını bildirmek.

- SSK bildirgelerini hazırlanmak, tahakkuk ettirilmek ve ödemelerinin yapılabilmesi için ilgili departmana iletilmek

2. ŞİRKET KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME HİZMETLERİ

- Yabancı Şirket Kuruluşu (Anonim ve Limited)

- Yabancı Şirket Şube veya irtibat Bürosu Açılışı

- Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu

- Anonim Şirket Kuruluşu

- Limited Şirket Kuruluşu

- Adi Ortaklık Kuruluşu

- Şahıs Firması Kuruluşu

- Şirket Dönüşüm İşlemleri (Ltd.Şti.’den Anonim Şirkete veya Tersi Dönüşüm)

- Sermaye Artırımı ve Sermaye Ödendi rapor düzenleme

- Hisse Devri

- Adres Nakli

- Şube, Depo, Teşhir, Fabrika vb. Asıl işyerine bağlı ek birimlerin Açılışı

- Anonim Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri

- Anonim Şirket Mali Genel Kurulu İşlemleri

- Şirket imza Yetkilisi Atanması

- Ana Sözleşmedeki maddelerinin Değişikliği

- Tasfiye Giriş işlemleri

- Tasfiye Sonu işlemleri

3. BEYANNAME HİZMETLERİ

- K.D.V. : 1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin karşılaştırmalı analizinin yapılması. 

- MUHTASAR : Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve Bildirimi ile Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı Raporlanması. 

- GELİR : Ticari Kazanç (1. ve 2. sınıf Tüccarlar ve adi ortaklıklar) Menkul Sermaye İradı (Faiz, Temettü, alım satım kazancı) Gayrimenkul Sermaye (Kira Geliri) Diğer Gelirlere ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Hazırlanması, Tahakkuku ve bildirimi. 

- KURUMLAR : Tam ve Dar Mükelleflere ait Yıllık kurumlar vergisi beyannamenin hazırlanması Tahakkuku ve bildirimi. 

- S.M.V. : Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyanı, Tahakkuku ve bildirimi 

- SSK : Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık SSK Bildirimlerinin yapılması Hizmet Listeleri ile Tahakkuk fişlerinin bildirilmesi 

- BORDRO : Çalışanlara ilişkin aylık bordroların hazırlanması. Aylık ve yıllık olarak işverene maliyetine ilişkin raporlama ve analizlerin yapılması. 

- BAĞKUR : Bağ-Kur nezdinde açılış, kapanış, değişiklik, düzeltme, güncelleme işlemlerinin yapılması.

3. E – DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

 - e-DEFTER : Mükelleflerin e-Defter Dönümüş süreçlerinin tamamlanması, e-Defter Standartlarına

göre Muhasebe Sistemlerinin Kurulması Yevmiye, Kebir Beratlarının gönderilmesi arşivlenmesi ve

e-Defter uygulması kapsamında Eğitimlerin verilmesi.

e-FATURA : e-Fatura Başvuru , Mali Mühür alınaması, e-Fatura Düzenlenmesi, Sistemlerin

 kurulması Özel Entakröter ile muhasebe sistemlerinin eşleştirilmesi e-Fatura mevzuatı

konularında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

e-ARŞİV FATURA : e-Arşiv Fatura Başvuru , Mali Mühür alınaması, e-ArşivFatura

Düzenlenmesi, Sistemlerin   kurulması Özel Entakröter ile muhasebe sistemlerinin

eşleştirilmesi e-ArşivFatura mevzuatı  konularında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

Soru Sor

Güvenlik Kodu

SORU CEVAP

Henüz soru sorulmamış

MAKALELER

Henüz makale eklenmemiş

FOTOĞRAF GALERİSİ (1)

VİDEOLAR

    Henüz video eklenmemiş

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

işyeri

Merkez Mahallesi Çoruh Caddesi Mavi Çarşı İşhanı Kat:1 No:34

Borçka / Artvin

Telefon: (0532) 222 08 09

Fax: (0466) 415 46 67

İLETİŞİM FORMU

e-Mükellef

Muhasebeciler.com.tr - Lokasyona Göre Muhasebe Bürolarını Listeleyin © 2021